Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995

Kazalo

3334. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 1995, stran 5600.

Na podlagi 43. in 44.b člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89), 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87), 2. člena navodila za podrobnejši izračun sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami sekundarnega omrežja (Uradni list RS, št. 22/90) ter 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95), je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 13. seji dne 4. 12. 1995 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 1995
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, ki se izračunava po JUS U.C2.100, III. stopnje opremljenosti zmanjšane za povprečne stroške urejanja stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča na dan 1. 1. 1995 za območje Mestne občine Ljubljana znaša 86.000 SIT, vključno s plačilom vseh dajatev za priključke: vode, kanalizacije, plina, toplotne energije, elektrike, telefona in stroškov financiranja.
V tej ceni predstavljajo:
– gradbena, zaključna in instalacijska dela 87,00%,
– priključki na sekundarno komunalno omrežje s podpostajami in razdelilnimi omaricami 3,50%,
– funkcionalne zunanje ureditve 1,50%,
– projektna dokumentacija in nadzor 3,00%,
– investitorski stroški in stroški kapitala 5,00%.
Povprečna gradbena cena zajema tudi vrednost solastninskih pravic na skupnih delih in napravah.
2. člen
Cena za stavbno zemljišče se oblikuje po območjih urejanja in odstotkih od povprečne gradbene cene, določene v prvem odstavku prejšnjega člena.
Stavbna zemljišča so razdeljena v štiri območja v skladu z odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list SRS, št. 32/86, 46/88 in 39/89).
Odstotki za posamezna območja znašajo:
za I. območje od 9,00% do 12,00%, povprečje 10,50%,
za II. območje od 6,50% do 9,50%, povprečje 8,00%,
za III. območje od 4,50% do 7,00%, povprečje 5,75%,
za IV. območje od 3,00% do 5,00%, povprečje 4,00%.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Mestne občine Ljubljana za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100 do 200 prebivalcev/ha znašajo na dan 1. 1. 1995, 10.700 SIT/m2 koristne stanovanjske površine:
– stroški za naprave individualne komunalne rabe 4.900 SIT/m2 koristne stanovanjske površine,
– stroški za naprave kolektivne komunalne rabe 5.800 SIT/m2 koristne stanovanjske površine.
4. člen
Tako določena povprečna gradbena cena, cena za stavbno zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč se mesečno valorizirajo v skladu z določili zakona o stavbnih zemljiščih.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 1991 (Uradni list RS, št. 22/91).
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 38-3/95
Ljubljana, dne 14. decembra 1995.
Predsednik
Mestnega sveta
Mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost