Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995

Kazalo

3330. Pravilnik o spremembah pravilnika o merilih, postopku in načinu delitve dovolilnic, stran 5594.

Na podlagi prvega odstavka 33. člena in osme alinee 64. člena zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94) ter 26. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdajam
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o merilih, postopku in načinu delitve dovolilnic
1. člen
V pravilniku o merilih, postopku in načinu delitve dovolilnic (Uradni list RS, št. 45/95 in 60/95) se spremenijo posebna merila za delitev avstrijskih univerzalnih in italijanskih bilateralnih dovolilnic, ki so PRILOGA navedenega pravilnika.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 264-4/95
Ljubljana, dne 11. decembra 1995.
Igor Umek, dipl. ek. l. r.
Minister
za promet in zveze
                             PRILOGA

Na podlagi 14. člena pravilnika o merilih, postopku in načinu
delitve dovolilnic za mednarodni cestni prevoz stvari določam


        SPREMEMBE POSEBNIH MERIL ZA DELITEV
              DOVOLILNIC


Merila za delitev avstrijskih univerzalnih dovolilnic

1. točka se spremeni in se glasi:

"1. Izhodiščni kontingent za delitev avstrijskih univerzalnih
dovolilnic se določi na podlagi meril iz pravilnika o merilih,
postopku in načinu delitve dovolilnic za mednarodni cestni prevoz
stvari, sprememb tega pravilnika in naslednjih meril:

- uporaba oprtnega vlaka v posameznem obdobju na podlagi podatkov
gospodarskih družb, pristojnih za izvedbo kombiniranega prevoza.

Letno razmerje 1:2 (prevoz po cesti : 2 oprtni prevoz - dve
povratni vožnji ali 4 enosmerne vožnje) je stalno.

Roki za vračilo porabljenih dovolilnic so enaki kot v 12. členu
pravilnika o merilih, postopku in načinu delitve dovolilnic za
mednarodni cestni prevoz stvari.

Prevoznikom se določi kontingent avstrijskih univerzalnih
dovolilnic za posamezno obdobje na osnovi uporabe oprtnega vlaka
in sicer:

- število prevozov v zadnjem mesecu pred predhodnim obdobjem in
število prevozov v prvem mesecu predhodnega obdobja."

3. točka se spremeni in se glasi:

"3. Prevoznikom, ki so prejeli tudi dovolilnico CEMT za Avstrijo,
se za vsako dovolilnico CEMT od zgoraj omenjenih dodatnih
namenskih dovolilnic za "zelene tovornjake" odšteje 5 (pet)
univerzalnih dovolilnic mesečno."

4. točka se spremeni in se glasi:

"4. Prevoznikom, ki so lastniki motornih tovornih vozil s
priklopnim vozilom ali brez, katerih predpisane dimenzije
presegajo predpisane dimenzije vozil, ki lahko uporabljajo oprtni
vlak, to je širine 2,6 m, višine 4 m, se lahko na obdobje dodeli
1 avstrijska univerzalna dovolilnica.

Prevozniki morajo dokumentirati dimenzije takšnih vozil pisno."

Za točko 8 se doda nova točka 9, ki se glasi:

"9. Prevozniki so upravičeni do bilateralnih dovolilnic na
osnovih naslednjih kriterijev:

- primerjava med številom izkoriščenih nemških in avstrijskih
univerzalnih dovolilnic pri čemer bo dana prednost pri dodelitvi
dovolilnic prevoznikom, ki več kot 70 % vseh voženj v obeh
državah opravijo v Avstriji,

- izkoriščenost dodeljenih dovolilnic v določenem predhodnem
obdobju z upoštevanjem večletne tržne prisotnosti prevoznika pri
tovrstnih prevozih in njegova specializacija,

- v skladu s 4. točko 15. člena pravilnika o načinu in postopku
delitve dovolilnic imajo prednost pri dodelitvi prevozniki, ki
imajo tovorna vozila v izvedbi EURO I in EURO II ter redno
ustrezajo posebnim merilom,

- iz predloženih predlogov za izvoz in uvoz blaga bo dana
prednost prevozu blaga v izvozu z višjo ali visoko stopnjo
obdelave ali večje vrednosti, pri čemer mora prevoznik predložiti
pisno mnenje posameznih ministrstev Vlade Republike Slovenije in
drugih inštitucij o nujnosti in potrebnosti posameznih
konkretnih proizvodov za oskrbo trga in za izvozno proizvodnjo in
potreb regij za tovrstne prevoze."


   Merila za delitev italijanskih bilateralnih dovolilnic

1. točka se spremeni in se glasi:

"1. Prevoznikom, ki so prejeli tudi dovolilnice CEMT za Italijo
se za vsako dovolilnico CEMT odšteje od temeljnega plana 5(pet)
italijanskih bilateralnih dovolilnic mesečno."


AAA Zlata odličnost