Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1995 z dne 24. 11. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1995 z dne 24. 11. 1995

Kazalo

3101. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi kadrovskih pogojev za učitelje in sodelavce-laborante v programih srednjih in osnovnih šol, stran 5255.

Na podlagi 61. člena zakona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list SRS, št. 14/80 in Uradni list RS, št. 12/91-I) in 43. člena zakona o usmerjenem izobraževanju (Uradni list SRS, št. 11/80, 6/83, 25/89 in 35/89) je Strokovni svet Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje na 25. seji dne 9. 11. 1995 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi kadrovskih pogojev za učitelje in sodelavce-laborante v programih srednjih in osnovnih šol
1
Sklep o določitvi kadrovskih pogojev za učitelje in sodelavce-laborante v programih srednjih in osnovnih šol (Uradni list RS, št. 42/95 – v nadaljnjem besedilu: sklep) se v točki 3. 1 dopolni tako, da se za zadnjo vrstico prvega odstavka doda besedilo “kemije z biologijo”.
2
Točka 19.1 sklepa se spremeni in dopolni tako, da se drugi odstavek glasi:
19.1.1 Predmet umetnost – likovni del lahko uči, kdor je končal program za pridobitev visokošolske izobrazbe in je pridobil katerega izmed strokovnih naslovov:
– profesor umetnostne zgodovine in ...
– diplomirani umetnostni zgodovinar (in)
– profesor likovne pedagogike
– akademski slikar
– akademski kipar
– diplomirani industrijski oblikovalec
– diplomirani oblikovalec vizualnih komunikacij.
Če učiteljev z izobrazbo iz prejšnjega odstavka ni, lahko uči predmet umetnost – likovni del tudi učitelj, ki je končal program za pridobitev visokošolske izobrazbe in si je pridobil strokovni naslov diplomirani inženir arhitekture.
19.1.2 Predmet umetnost – glasbeni del lahko uči, kdor je končal program za pridobitev visokošolske izobrazbe in si je pridobil katerega od strokovnih naslovov :
– profesor glasbe
– diplomirani muzikolog (in).
19.1.3 Predmet umetnost – filmski del lahko uči, kdor je končal program za pridobitev visokošolske izobrazbe in si je pridobil katerega od strokovnih naslovov:
– profesor umetnostne zgodovine in ...
– diplomirani umetnostni zgodovinar (in)
– diplomirani igralec
– diplomirani gledališki in radijski režiser
– diplomirani filmski in televizijski režiser
– diplomirani dramaturg
– profesor slovenščine (in)
– diplomirani slovenist (in)
– diplomirani literarni komparativist (in).
19.1.4 Predmet umetnost – gledališki del lahko uči, kdor izpolnjuje pogoje za poučevanje predmeta umetnost – filmski del.
19.1.5 Predmet umetnost – plesni del lahko uči, kdor je končal katerikoli program za pridobitev visokošolske izobrazbe in ima ustrezno poklicno znanje. Ustrezno poklicno znanje ima, kdor je končal štiriletni program srednje šole za ples in se je usposobil za poklic plesalec ali kdor je opravil izobraževanje na zavodu, specializiranem za poučevanje plesa.
Če učitelja z izobrazbo iz prejšnjega odstavka ni, lahko uči predmet umetnost – plesni del, kdor ima ustrezno poklicno znanje.
3
Točka 21.3.1 sklepa se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
V osnovni šoli lahko uči predmet tehnična vzgoja, kdor je končal program za pridobitev visokošolske izobrazbe in je pridobil katerega izmed strokovnih naslovov:
– profesor tehnike in ...
– profesor proizvodno-tehnične vzgoje in ...
Če učiteljev z izobrazbo iz prejšnjega odstavka ni, lahko uči predmet tehnična vzgoja tudi učitelj, ki je končal program za pridobitev visokošolske izobrazbe in si je pridobil strokovni naslov diplomirani inženir strojništva ali diplomirani inženir elektrotehnike.
4
Točka 23.3 sklepa se spremeni tako, da se v drugi vrstici besedilo “profesor glasbene pedagogike” nadomesti z besedilom “profesor glasbe”.
5
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. 9. 1995.
Št. 603-12/95
Ljubljana, dne 9. novembra 1995.
Predsednik
Strokovnega sveta
Republike Slovenije
za vzgojo in izobraževanje
izred. prof. dr. Veljko Troha l. r.

AAA Zlata odličnost