Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/1995 z dne 6. 11. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/1995 z dne 6. 11. 1995

Kazalo

2924. Obvezna razlaga 19. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US, 45/94 - odločba US, 57/94, 14/95 in 20/95 - odločba US) - (ORZLS19), stran 4941.

Na podlagi 212. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. oktobra 1995 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
19. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US, 45/94 - odločba US, 57/94, 14/95 in 20/95- odločba US) - (ORZLS19)
v naslednjem besedilu:
“Pravni status ožjih delov občine (krajevnih, vaških ali četrtnih skupnosti) obsega njihovo pravno samostojnost in njihova pravna upravičenja oziroma pravice in pooblastila v pravnem prometu, ki jih določa statut občine in so odvisna od nalog, ki jih v skladu s statutom občine ožji deli občine opravljajo samostojno. V tem okviru je možno, da se kot pravni status določi “status pravne osebe” oziroma “status osebe javnega prava”.”
Št. 020-01/90-4/61
Ljubljana, dne 24. oktobra 1995.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.