Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995

Kazalo

2695. Odredba o obsegu carinskih kvot za uvoz blaga v letu 1995, ki še niso bile razdeljene, stran 4650.

Na podlagi drugega odstavka 4. člena uredbe o carinskih kvotah za uvoz blaga v letu 1995 (Uradni list RS, št. 26/95 in 41/95) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za ekonomske odnose in razvoj
O D R E D B O
o obsegu carinskih kvot za uvoz blaga v letu 1995, ki še niso bile razdeljene
1. člen
Carinske kvote za uvoz blaga v letu 1995, ki niso bile razdeljene, so na voljo za razdelitev za naslednje blago in v obsegu:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tar.   Tar.   Poimenovanje                    Šifra     Carinska  Višina    Obseg
št.   oznaka                           tarifne    stopnja  posebne   kvote
                                   postavke   /%/    dajatve    /t/
                                               /SIT/KG/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1    2     3                        4       5     6        7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.06        Drugi užitni klavnični proizvodi iz govejega,
          svinjskega, ovčjega, kozjega in konjskega mesa
          mesa in mesa mul in mezgov, sveži, ohlajeni
          ali zmrznjeni:
     0206.10  – Od živali vrste goved, sveži
          ali ohlajeni                   02 06 10018  2,8    –        22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.01        Pšenica in soržica:
     1001.90  – Druga:
     1001.902  – – – druga pšenica               10 01 90206  5,6    –      68.800
          ex: mlinska pšenica
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     11.01   Pšenična ali soržična moka:
     1101.00  Pšenična ali soržična moka:
     1101.001  – – – pšenična moka               11 01 00108  5,6    –      10.050
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za navedeno blago se plačuje carina po zgoraj navedenih stopnjah.
2. člen
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne kvote iz prejšnjega člena se vloži pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj, najkasneje do 24. oktobra 1995.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-02/95-3
Ljubljana, dne 4. oktobra 1995.
Janko Deželak l. r.
Minister
za ekonomske odnose in razvoj

AAA Zlata odličnost