Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995

Kazalo

2694. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za odsek avtoceste Fram-Slivnica in hitre ceste Slivnica-Blagovno distribucijski center in o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana..., stran 4649.

Na podlagi drugega odstavka 45.b člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in četrtega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) je Vlada Republike Slovenije na 163. seji 5. oktobra 1995 sprejela
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za odsek avtoceste Fram–Slivnica in hitre ceste Slivnica–Blagovno distribucijski center in o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Mestne občine Maribor za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Mestne občine Maribor za obdobje 1986–1990 s programskimi zasnovami v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta
I
Vlada Republike Slovenije odreja javno razgrnitev osnutka lokacijskega načrta za odsek avtoceste Fram–Slivnica in hitre ceste Slivnica–Blagovno distribucijski center (v nadaljevanju: osnutek lokacijskega načrta), ki ga je izdelal URBIS d.o.o. Maribor, pod št. projekta 30-22-8/94, v juliju 1995.
II
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je osnutek lokacijskega načrta skladen s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87 in Uradni list RS, št. 36/90) in družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87 in 23/89), v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta (v nadaljevanju: republiški prostorski planski akti) ter predstavlja spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Mestne občine Maribor za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Mestne občine Maribor za obdobje od leta 1986 do leta 1990 s programsko zasnovo v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve planskih aktov občine).
III
Vlada Republike Slovenije predlaga Mestni občini Maribor v obravnavo in sprejem spremembe in dopolnitve planskih aktov občine.
IV
Mestna občina Maribor mora poskrbeti za izvedbo javne razgrnitve in organizacijo javnih obravnav osnutka lokacijskega načrta in predloga sprememb in dopolnitev planskih aktov občine. Javna razgrnitev traja en mesec od uveljavitve tega sklepa.
V
V času javne razgrnitve lahko podajo na javno razgrnjeni osnutek lokacijskega načrta in predlog sprememb in dopolnitev planskih aktov občine, pripombe in predloge vsi zainteresirani in prizadeti.
VI
Mestna občina Maribor mora v roku 30 dni po preteku javne razgrnitve poslati ministru za okolje in prostor vse zbrane pripombe in predloge. Občinski svet Mestne občine Maribor se mora v tem času opredeliti do zbranih pripomb in predlogov. Če v tem roku minister ne prejme pripomb in predlogov z javne razgrnitve, se šteje, da na osnutek lokacijskega načrta ni pripomb oziroma, da je ta usklajen.
VII
Ta sklep začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-04/94-6/4-8
Ljubljana, dne 5. oktobra 1995
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost