Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995

Kazalo

2691. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka v delih katastrskih občin Podvrh in Gotovlje, stran 4647.

Na podlagi 105. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 17/86 – prečiščeno besedilo in Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91) ter 13. in 20. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 14. septembra 1995 sprejel
O D L O K
o uvedbi agromelioracijskega postopka v delih katastrskih občin Podvrh in Gotovlje
1. člen
Uvede se agromelioracijski postopek v delih katastrskih občin Podvrh in Gotovlje.
Agromelioracijsko območje zajema zemljišča naslednjih parcelnih številk:
k.o. Podvrh: 1188, 1191, 1192, 1193, 1194 in 1195
k.o. Gotovlje: 1425.
2. člen
Agromelioracijska dela obsegajo:
a) strojna dela
– planiranje in ravnanje terena
– krčenje predhodne kulture
– trošenje gnojila in apna
– rigolanje
– brananje;
b) ročna dela
– krčenje
– količenje
– ostala dela.
3. člen
Lastnik kmetijskih zemljišč je dolžan opraviti vsa dela, ki so predvidena z investicijskimi programi.
4. člen
Lastnik kmetijskih zemljišč je dolžan na agromelioriranem zemljišču vzdrževati nasad po navodilih Zavoda za živinorejo in veterinarstvo Celje, Enota za kmetijsko svetovanje Žalec.
5. člen
Na agromelioriranem zemljišču mora način rabe zemljišča ustrezati naložbam v ta zemljišča.
6. člen
Agromelioracijska dela morajo biti končana do konca leta 1997.
7. člen
Investitor agromelioracijskih del iz 2. člena tega odloka so kmetje, ki so tudi lastniki teh zemljišč.
8. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 32100-056/95-01
Žalec, dne 14. septembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost