Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995

Kazalo

2685. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah v organe KS Občine Turnišče, stran 4640.

P O R O Č I L O
o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah v organe KS Občine Turnišče
Občinska volilna komisija Turnišče je na seji dne 23. 9. 1995 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov, ki so vodili glasovanje na voliščih v občini Turnišče ter na podlagi zapisnika volilnega odbora za predčasno glasovanje ugotovila:
1. Glasovanje je potekalo v Občini Turnišče na 4 voliščih ter na enem volišču za predčasno glasovanje v dneh 12., 13., in 14. 8. 1995 ter 17. 9. 1995, skupaj na 5 voliščih.
2. Na območju občine Turnišče se noben volivec ni udeležil predčasnih volitev, prav tako ni noben volivec podal zahteve za glasovanje po pošti.
3. Rezultati po krajevnih skupnostih so naslednji:
a) KS Turnišče – Volilna enota I:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 1.184 volivcev
– glasovalo je 442 volivcev ali 37,33 % vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo                309 glasovnic
– neveljavnih je bilo                33 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Štefan Ternar, Prvomajska 5, Turnišče       171 glasov
2. Franc Lutar, Ob potoku 2, Turnišče         246 glasov
3. Alojz Miholič, Št. Kovača 63, Turnišče       227 glasov
4. Jožef Pucko, Čevljarska 27, Turnišče        202 glasov
5. Jožef Matjašec, Št. Kovača 38, Turnišče      173 glasov
6. Ivan Dravec, Poljska 4, Turnišče          228 glasov
7. Milan Horvat, Cvetna 5, Turnišče          172 glasov
8. Alojz Lebar, Mladinska 27, Turnišče        271 glasov
9. Slavko Režonja, Rožna 12, Turnišče         160 glasov
10. Jožef Žalik, Pod logom 5, Turnišče        135 glasov
11. Marija Nemec, Travniška 2, Turnišče        130 glasov
12. Ladislav Seči, Št. Raja 15, Turnišče       223 glasov
13. Marija Zver, Čevljarska 25, Turnišče       111 glasov
14. Danica Kocet, Mladinska 15, Turnišče       245 glasov
15. Ivan Špilak, Gajska 3, Turnišče          244 glasov
16. Zdenko Hozjan, Št. Kovača 81, Turnišče       83 glasov
17. Alojz Dogar, Št. Kovača 68, Turnišče       229 glasov
18. Ivan Balažic, Št. Kovača 130, Turnišče      190 glasov
Občinska volilna komisija Turnišče ugotavlja, da so na podlagi določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o sestavi in številu članov organov KS v Občini Turnišče, kot člani sveta KS Turnišče izvoljeni:
1. Alojz Lebar, Mladinska 27, Turnišče
2. Franc Lutar, Ob potoku 2, Turnišče
3. Danica Kocet, Mladinska 15, Turnišče
4. Ivan Špilak, Gajska 3, Turnišče
5. Alojz Dogar, Št. Kovača 68, Turnišče
6. Ivan Dravec, Poljska 4, Turnišče
7. Aloz Miholič, Št. Kovača 63, Turnišče
8. Ladislav Seči, Št. Raja 15, Turnišče
9. Jožef Pucko, Čevljarska 27, Turnišče
b) KS Gomilica – Volilna enota II
– v volilni imenik je bilo vpisanih 531 volivcev
– glasovalo je 232 volivcev ali 43,69 % vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti
– veljavnih je bilo                232 glasovnic
– neveljavnih je bilo                0 glasovnic
Posamezni kandidati za člane sveta KS Gomilica so dobili naslednje število glasov:
1. Štefan Kelenc, Gomilica 31             136 glasov
2. Franc Denša, Gomilica 51              124 glasov
3. Jožef Raj, Gomilica 67               123 glasov
4. Milan Mertik, Gomilica 12/a            132 glasov
5. Stanislav Zver, Gomilica 134            144 glasov
6. Štefan Ftičar, Gomilica 11             145 glasov
7. Alojz Sobočan, Gomilica 101            111 glasov
8. Jože Balažic, Gomilica 93             111 glasov
9. Jožef Koznicv, Gomilica 19             141 glasov
10. Alojz Pal, Gomilica 102/a             92 glasov
11. Jože Maroša, Gomilica 110             125 glasov
Občinska volilna komisija Turnišče ugotavlja, da so na podlagi določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o sestavi in številu članov organov KS v Občini Turnišče, kot člani sveta izvoljeni:
1. Štefan Ftičar, Gomilica 11
2. Stanislav Zver, Gomilica 134
3. Jožef Koznicov, Gomilica 19
4. Štefan Kelenc, Gomilica 31
5. Milan Mertik, Gomilica 132/a
6. Jože Maroša, Gomilica 110
7. Franc Denša, Gomilica 51
c). KS Nedelica – Volilna enota III
– v volilni imenik je bilo vpisanih 464 volivcev
– s potrdilom, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik so glasovali 4 volivci
– glasovalo je 213 volivcev, ali 45,51 % vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati
– veljavnih je bilo                197 glasovnic
– neveljavnih je bilo                16 glasovnic
Posamezni kandidati za člane sveta KS Nedelica so dobili naslednje število glasov:
1. Štefan Gjerkeš, Nedelica 51/a           107 glasov
2. Štefan Gjerkeš, Nedelica 107            81 glasov
3. Štefan Rajtar, Nedelica 1              74 glasov
4. Andrej Sarjaš, Nedelica 56             71 glasov
5. Štefan Pucko, Nedelica 61              96 glasov
6. Anton Nežič, Nedelica 153              99 glasov
7. Avgust Gjerkeš, Nedelica 92             96 glasov
8. Jožef Cigut, Nedelica 3              101 glasov
9. Franc Zadravec, Nedelica 151/b           79 glasov
10. Jožef Horvat, Nedelica 63             65 glasov
11. Ivan Sobočan, Nedelica 117             58 glasov
12. Mirko Čeh, Nedelica 98/f              71 glsov
13. Slavko Žižek, Nedelica 102            134 glasov
14. Ivan Prša, Nedelica 152              108 glasov
Občinska volilna komisija Turnišče ugotavlja, da so na podlagi določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o sestavi in številu organov KS v Občini Turnišče, kot člani sveta KS Nedelica izvoljeni:
1. Slavko Žižek, Nedelica 102
2. Ivan Prša, Nedelica 152
3. Štefan Gjerkeš, Nedelica 51/a
4. Jožef Cigut, Nedelica 3
5. Anton Nežič, Nedelica 153
6. Štefan Pucko, Nedelica 61
7. Avgust Gjerkeš, Nedelica 92
d) KS Renkovci – Volilna enota IV:
– v volilnem imeniku je bilo vpisanih 524 volivcev
– s potrdilom, ker pomotoma nista bila vpisana v volilni imenik sta glasovala 2 volivca
– glasovalo je 209 volivcev ali 39,89 % vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti
– veljavnih je bilo                196 glasovnic
– neveljavnih je bilo                13 glasovnic
Posamezni kandidati za člane sveta KS Renkovci so dobili naslednje število glasov:
1. Alojz Pucko, Renkovci 157              94 glasov
2. Ivan Vinčec, Renkovci 67              133 glasov
3. Marija Vegi, Renkovci 34              109 glasov
4. Janez Zver, Renkovci 135              111 glasov
5. Zvonko Černi, Renkovci 135             86 glasov
6. Emil Trajbarič, Renkovci 64/a            97 glasov
7. Igor Flucher, Renkovci 2/a             121 glasov
8. Darja Koren, Renkovci 12/b             125 glasov
9. Franc Markoja, Renkovci 137            103 glasov
10. Pavel Bojnec, Renkovci 47             103 glasov
11. Alojz Dominko, Renkovci 112/b           80 glasov
12. Geza Felbar, Renkovci 111             84 glasov
13. Simon Matjašec, Renkovci 147            64 glasov
Občinska volilna komisija Turnišče ugotavlja, da so na podlagi določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o sestavi in številu članov organov KS v Občini Turnišče, kot člani sveta KS Renkovci izvoljeni:
1. Ivan Vinčec, Renkovci 67
2. Darja Koren, Renkovci 12/b
3. Igor Flucher, Renkovci 2/a
4. Janez Zver, Renkovci 135
5. Marija Vegi, Renkovci 34
6. Franc Markoja, Renkovci 137
7. Pavel Bojnec, Renkovci 47
Št. 40/95-KS
Turnišče, dne 23. septembra 1995.
Občinska volilna komisija
Turnišče
Predsednica
Jasna Bračič l. r.
Tajnik
Marjan Gjura l. r.

AAA Zlata odličnost