Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995

Kazalo

2682. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorsko ureditvenih pogojev za naselje Špitalič, stran 4639.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94 in 14/95) je župan Občine Slovenske Konjice dne 2. 10. 1995 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka prostorsko ureditvenih pogojev za naselje Špitalič
1
Javno se razgrne osnutek spremembe dela prostorskih ureditvenih pogojev za naselje Špitalič, ki ga je izdelal PROFIL, d.o.o., iz Velenja, pod št. projekta 107/95.
2
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo na vpogled v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, soba št. 39 in v prostorih KS Špitalič.
Javna razgrnitev osnutka bo trajala 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
O pričetku in trajanju javne razgrnitve bodo občani na primeren način obveščeni.
3
Pripombe in predloge na javno razgrnjen osnutek lahko dajo vsi zainteresirani.
Pripombe se vpišejo v knjigo pripomb, oziroma se pismeno posredujejo Občini Slovenske Konjice.
4
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-20/94-8
Slovenske Konjice, dne 2. oktobra 1995.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost