Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995

Kazalo

2680. Sklep o razrešitvi dosedanje Občinske volilne komisije občine Radeče in sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Radeče, stran 4637.

Na podlagi 117. člena zakona o lokalnih volitvah (Ur. list RS št. 72/93, 7/94 in 33/94) in 42. čl. statuta Občine Radeče je Občinski svet občine Radeče, na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na svoji 5. seji, dne 8. 9. 1995 sprejel
S K L E P
o razrešitvi dosedanje Občinske volilne komisije občine Radeče in sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Radeče
1. Razreši se Občinska volilna komisija občine Radeče, ki jo je imenovala Skupščina občine Laško, na svoji seji dne 5. 10. 1995.
Člani te komisije so bili:
Ivica Laznik, roj. 1959, dipl. jur., s pravosodnim izpitom, Ul. OF 23, Radeče – predsednica
Igor Karlovšek, roj. 1958, mag. in dipl. jur. s pravosodnim izpitom – Ul. 11. maja 8, Radeče – namestnik predsednice
Andreja Starina-Kosem, roj. 1963, Jagnjenica 59, Radeče – članica
Zalika Celestina, roj. 1949, Svibno 4, Radeče – nam. člana
Stane Martinšek, roj. 1932, Vrhovo 82, Radeče – član
Ivan Gorenjec, roj. 1955, dipl. inž., Žebnik 39 – nam. člana
Franc Kadunc, roj. 1955, Prnovše 9, Radeče – član
Franc Bregar, roj. 1928, Goreljce 10/e, Radeče – nam. člana
2. Imenuje se Občinska volilna komisija občine Radeče:
Predsednica – Ivica Laznik, Ul. OF 23, Radeče
Namestnik predsednice – mag. Igor Karlovšek, Ul. 11. maja 8, Radeče
Član – Franci Bregar, Goreljce 10/e, Radeče
Namestnik člana – Franc Grebenc, Na Jelovo 12, Radeče
Član – Andreja Starina-Kosem, Jagnjenica 59, Radeče
Namestnik člana – Alojz Boškovič, Nad Mlinščico 12, Radeče
Član – Franci Kadunc, Prnovše 9, Radeče
Namestnik člana – Stane Martinšek, Vrhovo 82, Radeče
Radeče, dne 8. septembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radeče
Matjaž Han l. r.

AAA Zlata odličnost