Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995

Kazalo

2679. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Radeče, stran 4636.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 29. ter 63. člen zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) je Občinski svet občine Radeče na seji dne 8. septembra 1995 sprejel
S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Radeče
I
Javna infrastruktura na področju kulture postanejo naslednje nepremičnine na območju Občine Radeče, ki so bile na dan, 17. 12. 1994 družbena oziroma javna lastnina in so namenjene opravljanju kulturne dejavnosti;
1. Dom DPD SVOBODA Radeče
parc. št. 104, k.o. Radeče, ZKV 134
2. Športna dvorana Radeče
parc. št. 199/17 in 199/33, k.o. Radeče, ZKV 688
parc. št. 199/41, k.o. Radeče, ZKV 561
parc. št. 199/11, k.o. Radeče, ZKV 284
3. DOM PORP
parc. št. 199/13, k.o. Radeče, ZKV 397
4. Osnovna šola Svibno
parc. št. 802/2 in 802/4, k.o. Svibno, ZKV 397
5. Dom KS Jagnjenica
parc. št. 287/4, k.o. Svibno, ZKV 541
6. Trgovina Radeče Papir - Razstavni prostor parc. št. 114/1, k.o. Radeče, ZKV 287
parc. št. 114/1, k. o. Radeče, ZKV 287
parc. št. 112/2, k.o. Radeče, ZKV 343
parc. št. 114/3 in 114/2, k.o. Radeče, ZKV 242
7. Prosvetni Dom Vrhovo; parc. št. 203/3, k.o. Vrhovo, ZKV 480.
II
Kot javna infrastruktura na področju kulture se razglaša tudi oprema v zgoraj omenjenih objektih, ki služijo za opravljanje kulturne dejavnosti.
III
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture zaznamujejo v zemljiški knjigi.
IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati z dnem objave.
Radeče, dne 8. septembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radeče
Marjaž Han l. r.

AAA Zlata odličnost