Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995

Kazalo

2677. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve v svete KS, številu članov svetov KS in o izvolitvi predsednikov in podpredsednikov svetov KS na območju Občine Radeče, stran 4634.

Na podlagi zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 2/94, 33/94), 11., 56. in 58. člena statuta Občine Radeče je Občinski svet občine Radeče na seji dne 8. 9. 1995 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve v svete KS, številu članov svetov KS in o izvolitvi predsednikov in podpredsednikov svetov KS na območju Občine Radeče
1. člen
Za volitve članov Svetov krajevnih skupnosti se na območju Občine Radeče oblikujejo štiri volilne enote;
1. Volilna enota obsega območje KS Radeče.
2. Volilna enota obsega območje KS Jagnjenica.
3. Volilna enota obsega območje KS Svibno.
4. Volilna enota obsega območje KS Vrhovo.
2. člen
Svet KS Radeče šteje 11 članov, sveti KS Jagnjenica, KS Svibno in KS Vrhovo pa štejejo po 7 članov.
3. člen
Člani svetov krajevnih skupnosti se volijo po večinskem načelu. Člani sveta volijo volivci, ki imajo volilno pravico in imajo stalno bivališče na območju posamezne KS, za katero se volijo člani sveta.
4. člen
Kandidatne liste kandidatov za člane svetov KS so odprte. Postopek kandidiranja poteka v skladu z zakonom in se zaključi v skladu z določili rokovnika za izvedbo volitev.
5. člen
V svet KS Radeče je izvoljenih prvih 11 kandidatov, ki so dobili največje število glasov. V svete KS Jagnjenica, KS Svibno in KS Vrhovo pa je izvoljenih prvih 7 kandidatov, ki je dobilo največje število glasov.
V primeru, da zadnja dva ali več kandidatov dobi enako število glasov odloči med njimi žreb.
6. člen
Predsednika sveta KS izvolijo člani svetov z večino glasov izmed sebe na kostitutivni seji.
7. člen
Prvo sejo na volitvah izvoljenega sveta KS skliče predsednik volilne komisije KS najpozneje v dvajsetih dneh po njegovi izvolitvi.
8. člen
Ta odlok začne veljati dan po seji občinskega sveta na kateri je bil sprejet.
Radeče, dne 8. septembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radeče
Matjaž Han l. r.

AAA Zlata odličnost