Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995

Kazalo

2674. Statutarni sklep stavbnih zemljišč Občine Pivka, stran 4633.

Na podlagi 29. in v zvezi z 33. členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 54/94) je Občinski svet občine Pivka na 7. seji dne 24. 8. 1995 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
1. člen
Ta sklep ureja področje nalog Sklada stavbnih zemljišč v območju Občine Pivka.
2. člen
S tem sklepom se pooblašča župan, da odloča in zastopa Občino Pivka v zadevah, ki se nanašajo na naloge Sklada stavbnih zemljišč po zakonu o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89), odločbe ustavnega sodišča o razveljavitvi določb od 9. do 28. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 24/92), odloka o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 23/91), odloka o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč Občine Postojna (Uradne objave št. 30/85 in 22/90) in statuta sklada stavbnih zemljišč, in sicer za območje Občine Pivka.
3. člen
Župan predstavlja in zastopa sklad stavbnih zemljišč v obsegu pristojnosti določenih za upravni odbor sklada.
4. člen
Ta sklep velja do sprejema odloka o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč Občine Pivka.
5. člen
Ta sklep je sprejet, ko ga z dvetretjinsko večino vseh članov sprejme občinski svet. S sprejemom tega sklepa preneha veljati statutarni sklep št. IV-2-OS/95 z dne 26. 4. 1995.
6. člen
Statutarni sklep se objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od dneva objave.
Št. VII-2/95
Pivka, dne 24. avgusta 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Pivka
Iztok N. Čančula, d.i.a. l. r.

AAA Zlata odličnost