Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995

Kazalo

2669. Sprememba odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Loški Potok, stran 4630.

Na podlagi prvega odstavka 140. člena ustave Republike Slovenije, 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 3., 4. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. in 105. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 96. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 32/95) je občinski svet Občine Loški Potok dne 14. 9. 1995 sprejel
S P R E M E M B O O D L O K A
o gospodarskih javnih službah v Občini Loški Potok
1. člen
V odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Loški Potok (Uradni list RS, št. 47/95) se v celoti črta 17. člen in se nadomesti z novim 17. členom, ki se glasi:
Dejavnosti iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. in 17. točke prvega odstavka 4. člena tega odloka opravlja javno podjetje, ki ga ustanovi Občina Loški Potok oziroma javna podjetja, katerih soustanovitelj je Občina Loški Potok.
Dejavnosti iz 8. točke prvega odstavka 4. člena tega odloka opravlja pravna ali fizična oseba, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
Javno podjetje iz prvega odstavka tega člena lahko s soglasjem ustanovitelja s pogodbo poveri izvajanje posameznih dejavnosti ali dela posamezne dejavnosti krajevnim skupnostim v Občini Loški Potok ali pravnim oziroma fizičnim osebam.
Vprašanja, povezana s položajem in poslovanjem javnih podjetij se uredijo z akti o ustanovitvi javnih podjetij.
2. člen
Sprememba odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Loški Potok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01-013-5/95
Loški Potok, dne 14. septembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loški Potok
Peter Rus, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost