Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995

Kazalo

2664. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov, stran 4624.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in RS, št. 26/90 in 18/93) in 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 28/93, 57/94, 14/95) je župan Občine Krško sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutkov:
– zazidalnega načrta stanovanjska gradnja v Leskovcu ob delu ulice Anke Salmič;
– zazidalnega načrta poslovno-stanovanjska gradnja v Leskovcu – na Gmajni in
– zazidalnega načrta vaškega jedra Zdole.
I
Javno se razgrnejo osnutki:
– zazidalni načrt stanovanjske gradnje v Leskovcu ob delu ulice Anke Salmič;
– zazidalni načrt poslovno stanovanjske gradnje v Leskovcu – na Gmajni in
– zazidalni načrt vaškega jedra Zdole.
II
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Oddelka za urejanje prostora, varstvo okolja in premoženjsko pravne zadeve Občine Krško, Cesta krških žrtev 14 in v prostorih Krajevne skupnosti Leskovec in Zdole.
Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
III
V času javne razgrnitve lahko k dokumentom podajo svoje pisne pripombe in predloge delovni ljudje in občani, podjetja ter druge organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Oddelku za urejanje prostora, varstvo okolja in premoženjsko pravne zadeve Občine Krško.
IV
V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava navedenih osnutkov.
V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-10/95-1
Št. 352-11/95-1
Št. 352-12/95-1
Krško, dne 23. septembra 1995.
Župan
Občine Krško
Danilo Siter l. r.

AAA Zlata odličnost