Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1995 z dne 30. 9. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1995 z dne 30. 9. 1995

Kazalo

2631. Uredba o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev in o postopku za povračilo plačane posebne dajatve, stran 4381.

Na podlagi prve in četrte točke 5. člena v zvezi s 1. členom zakona o posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil (Uradni list RS, št. 29/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev in o postopku za povračilo plačane posebne dajatve
1. člen
V prilogi 1 k uredbi o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev in o postopku za povračilo plačane posebne dajatve (Uradni list RS, št. 42/95, 45/95, 52/95 in 53/95) se višina posebne dajatve v koloni 5 za naslednje kmetijske proizvode in živila nadomesti z naslednjimi višinami:
------------------------------------------------------------------------------------
Tar.  Tarifna   Poimenovanje               Šifra     Višina
št.   oznaka                        tarifne    posebne
                               postavke    dajatve
    SIT/kg
------------------------------------------------------------------------------------
1   2      3                    4       5
------------------------------------------------------------------------------------
01.03        Prašiči, živi:
    0103.91   - - mase pod 50 kg:
    0103.912   - - - mesnati, klavni          01 03 91202  11,80
    0103.913   - - - mastni, klavni           01 03 91318  11,80
    0103.919   - - - drugo               01 03 91903  12,50
    0103.92   - - mase 50 kg in več:
    0103.922   - - - mesnati, klavni          01 03 92209  10,00
    0103.923   - - - mastni, klavni           01 03 92306  10,00
    0103.929   - - - drugo               01 03 92918  13,40
02.03        Meso svinjsko, sveže
          ohlajeno ali zmrznjeno:
    0203.1    - Sveže ali ohlajeno:
    0203.11   - - trupi in polovice          02 03 11002  22,00
    0203.12   - - stegna, plečeta in
          njihovi kosi, s kostmi          02 03 12009  29,80
    0203.19   - - drugo                02 03 19003  35,70
    0203.2    - Zmrznjeno:
    0203.21   - - trupi in polovice          02 03 21008  19,30
    0203.22   - - stegna, plečeta in
          njihovi kosi, s kostmi          02 03 22004  27,90
    0203.29   - - drugo                02 03 29009  31,60
16.02        Drugi pripravljeni ali
          konservirani izdelki
          iz mesa, drugih klavčnih proizvodov ali
          krvi:
    1602.4    - Prašičev:
    1602.41   - - gnjat in njeni
          kosi                   16 02 41004  220,30
    1602.42   - - plečeta in kosi           16 02 42000  181,60
    1602.50   - Goved                 16 02 50003  119,85
------------------------------------------------------------------------------------
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-05/95-12/5-8
Ljubljana, dne 28. septembra 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost