Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995

Kazalo

1982. Sklep o dopolnitvi sklepa o načinu izvajanja poslov za Republiko Slovenijo, stran 3218.

Na podlagi 62. člena in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o dopolnitvi sklepa o načinu izvajanja poslov za Republiko Slovenijo
1. V sklepu o načinu izvajanja poslov za Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 10/92) se za 3. točko doda nova 3.a točka, ki se glasi:
3.a Ne glede na določila 1. do 3. točke sklepa lahko Republika Slovenija na podlagi posebne pogodbe o sodelovanju, sklenjene med Republiko Slovenijo in Banko Slovenije, vplača pri Banki Slovenije vezano vlogo.
Čas vezave in obrestna mera sta določena glede na primerljive roke dospelosti in obrestne mere za blagajniške zapise Banke Slovenije. Za posamezno vezano vlogo sta obrestna mera in čas vezave lahko odvisna tudi od pogojev za uresničevanje nalog denarne politike in vplivov na stroške finančnega posredovanja.
Na ponudbo Republike Slovenije guverner Banke Slovenije s sklepom določi znesek za vezavo, čas vezave in obrestno mero za posamezno vlogo.
2. Za 7. točko se doda nova 7.a točka, ki se glasi:
7.a Ne glede na določila 7. točke lahko Banka Slovenije na podlagi vezane vloge iz 3.a točke tega sklepa odobri Republiki Sloveniji posojilo za premoščanje časovne neusklajenosti med pritoki in odtoki sredstev v času trajanja vezane vloge.
Čas trajanja premostitvenega posojila je odvisen od časa vezave vloge, ki je podlaga za posojilo.
Obrestna mera za črpano posojilo se določi v odvisnosti od obrestne mere za vezano vlogo in višino zaprošenega posojila. Če premostitveno posojilo znaša do 20 odstotkov vezane vloge je obrestna mera za posojilo za eno odstotno točko višja od obrestne mere za vezano vlogo. Obrestna mera se povečuje za dodatno odstotno točko za vsako nadaljnje povečanje posojila za dodatnih do 20 odstotkov vezane vloge. Najvišja obrestna mera za posojilo, ki je enako znesku vezane vloge, je pet odstotnih točk nad obrestno mero za vezano vlogo.
Na podlagi zahteve Ministrstva za finance guverner Banke Slovenije s sklepom določi znesek posojila, čas črpanja, obrestno mero ter druge pogoje za vsako črpanje posojila.
3. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 22-0235/95
Ljubljana, dne 12. julija 1995.
dr. France Arhar l. r.
Guverner
Predsednik Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost