Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995

Kazalo

1979. Uredba o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za drugo polletje 1995, stran 3214.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 6. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) ter v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1995 (Uradni list RS, št. 40/95) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za drugo polletje 1995
1. člen
V drugem polletju 1995 so finančna sredstva intervencij za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi v višini 89,196.000 SIT namenjena:
-------------------------------------------------------------------------------
Postavka   Opis                              SIT
-------------------------------------------------------------------------------
6555     pripravi in uvajanju nacionalnega programa namakanja  39,464.000
6556     sanaciji nedokončanih komasacij             49,732.000
-------------------------------------------------------------------------------
2. člen
Sredstva iz prejšnjega člena dodeljuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Parmova 33 (v nadaljevanju: ministrstvo) na podlagi programa ministrstva za sanacijo nedokončanih komasacij in programa ministrstva za pripravo in uvajanje nacionalnega programa namakanja ter v skladu z zakonom o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92 in 7/93).
3. člen
V drugem polletju 1995 so sredstva finančnih intervencij za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi v višini 746,293.000 SIT namenjena tudi:
-----------------------------------------------------------------------------------------
Postavka  Opis                                    SIT
-----------------------------------------------------------------------------------------
1431    celostnemu urejanju podeželja in obnovi vasi - razvojni projekti   9,946.000
1458    celostnemu urejanju podeželja in obnovi vasi – izvedba       44,759.000
3805    vinskim cestam Slovenije                      17,925.000
1506    raziskovalnim nalogam s področja celostnega urejanja podeželja   29,839.000
1505    izdelavi predhodnih analiz in investicijsko-tehnične dokumentacije  8,952.000
3804    kmetijski infrastrukturi                      13.946.000
1475    agromelioracijam – trajni nasadi in opore             118,363.000
1491    drugim agromelioracijam                      154,170.000
1494    namakanju in osuševanju kmetijskih zemljišč            268,822.000
1497    akumulacijam                            29,839.000
1502    komasacijam                             49,732.000
-----------------------------------------------------------------------------------------
4. člen
Sredstva iz prejšnjega člena dodeljuje ministrstvo v nepovratni obliki. Za dodelitev teh sredstev objavi ministrstvo javni razpis najkasneje v petnajstih dneh po uveljavitvi te uredbe. V javnem razpisu določi upravičence, pogoje, merila in način uveljavljanja zahtevkov in koriščanja sredstev, čas trajanja natečaja ter druge pogoje, pomembne za uveljavljanje intervencij.
5. člen
Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-03/93-2/8-8
Ljubljana, dne 6. julija 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost