Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995

Kazalo

1976. Uredba o načinu oblikovanja cen zdravil za humano rabo in pomožnih zdravilnih sredstev, stran 3212.

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu oblikovanja cen zdravil za humano rabo in pomožnih zdravilnih sredstev
1. člen
S to uredbo se določi način oblikovanja veleprodajnih cen zdravil za humano rabo in pomožnih zdravilnih sredstev, ki so namenjena izključno uporabi pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: medicinsko blago).
Ta uredba se ne nanaša na zdravila za humano rabo in pomožna zdravilna sredstva, ki se nikoli ne izdajajo oziroma prodajajo na zdravniški recept oziroma naročilnico zdravnika.
2. člen
Veleprodajna cena medicinskega blaga v Sloveniji se oblikuje tako, da se raven teh cen uporabljena na tržišču na dan 20. 6. 1995 zniža, in sicer na način, da delež veleprodajne cene medicinskega blaga, ki je namenjen pokritju stroškov veletrgovine, ne presega 6,55 odstotkov.
3. člen
Veleprodajne cene medicinskega blaga uvoženega iz drugih držav, se oblikujejo tako, da se neto veleprodajna cena, ki je veljala na dan 20. 6. 1995, poveča največ za 7 odstotkov.
Neto veleprodajna cena medicinskega blaga v skladu s to uredbo zajema naslednje elemente:
– devizno protivrednost medicinskega blaga na dan 20. 6. 1995,
– carinske in necarinske dajatve v skladu z veljavnimi predpisi,
– bančne stroške,
– stroške prevoza,
– špediterske stroške,
– 3-odstotno uvozno maržo,
– ter prometni davek od storitev v skladu z zakonom o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92 in 71/93).
4. člen
Za medicinsko blago, kateremu so se po 20. 6. 1995 spremenili prodajni in ostali poslovni pogoji, način ali količina pakiranja, se šteje, da na tržišču nastopa prvič.
5. člen
Pravne in fizične osebe ter podružnice tujih firm, ki oblikujejo cene medicinskega blaga, v skladu s to uredbo, so dolžne Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, najpozneje v roku osmih dni po uveljavitvi te uredbe, obvestiti o ravneh cen medicinskega blaga oblikovanih v skladu s to uredbo.
Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– raven cen pred in po uveljavitvi uredbe z navedbo deleža cene namenjenega pokritju stroškov veletrgovine,
– pariteta,
– raven cen medicinskega blaga, ki je dosežena na tujem trgu oziroma v primeru podružnice tujih firm, ceno na domačem trgu matične firme.
6. člen
Veleprodajne cene medicinskega blaga, ki na tržišču nastopajo prvič, se oblikujejo v skladu z uredbo o dajanju soglasij k veleprodajnim cenam zdravil za humano rabo in pomožnih zdravilnih sredstev (Uradni list RS, št. 41/95).
7. člen
Ta uredba začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja štiri mesece.
Št. 515-01/95-3/1-8
Ljubljana, dne 13. julija 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost