Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995

Kazalo

1971. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Vojnik v letu 1995, stran 3189.

Na podlagi 44. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Vojnik na seji dne 12. 5. 1995 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Vojnik v letu 1995
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Vojnik za leto 1995 (v nadaljnjem besedilu: proračun) se potrebe porabnikov sredstev proračuna začasno financirajo po tem sklepu.
2. člen
Do sprejema proračuna se financiranje občine začasno nadaljuje za zakonsko določene naloge in obveznosti, na podlagi proračuna leta 1994.
3. člen
Finančna realizacija nakazil posameznim porabnikom proračunskih sredstev lahko obsega največ dvanajstino oziroma sorazmeren del sredstev povprečne porabe v letu 1994.
4. člen
Iz rednega financiranja so izvzeta namenska sredstva, ki se smejo porabiti le namensko in v višini, kot so bila pridobljena.
5. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega financiranja, bodo sestavni del proračuna občine za leto 1995.
6. člen
Župana Občine Vojnik se zadolžuje za tekoče usklajevanje potreb in možnosti oziroma za realizacijo določil tega sklepa za dosego normalnega poslovanja porabnikov proračunskih sredstev.
7. člen
Ne glede na določilo 2. člena sklepa, pa se v obdobju začasnega financiranja ne financira dejavnosti, ki jih je s 1. 1. 1995 prevzela Republika Slovenija.
8. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.
Št. 12-5/95-9
Vojnik, dne 12. maja 1995.
Predsednik
Občinskega sveta občine Vojnik
Peter Vrisk l. r.

AAA Zlata odličnost