Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995

Kazalo

1968. Odlok o sestavi in številu članov organov krajevnih skupnosti v Občini Turnišče, stran 3188.

Na podlagi 66. člena statuta Občine Turnišče in na podlagi zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 2/94, 33/94) je Občinski svet občine Turnišče na seji dne 29. 6. 1995 sprejel
O D L O K
o sestavi in številu članov organov krajevnih skupnosti v Občini Turnišče
1. člen
Občina Turnišče ima štiri krajevne skupnosti
– KS Turnišče, ki obsega naselje Turnišče
– KS Gomilica, ki obsega naselje Gomilica
– KS Nedelica, ki obsega naselje Nedelica
– KS Renkovci, ki obsega naselje Renkovci.
2. člen
Organi krajevne skupnosti so:
– zbor krajanov
– svet krajevne skupnosti.
3. člen
Svet KS Turnišče šteje devet članov, sveti KS Gomilica, KS Nedelica in KS Renkovci pa štejejo po sedem članov.
4. člen
Člani svetov krajevnih skupnosti se volijo po večinskem načelu. Člane sveta volijo volivci, ki imajo volilno pravico in imajo stalno bivališče na območju posamezne KS, za katero se volijo člani sveta.
5. člen
Kandidatne liste za kandidate za člane svetov KS so odprte. Postopek kandidiranja poteka v skladu z zakonom in se zaključi v skladu z določili rokovnika za izvedbo volitev.
6. člen
V svet KS Turnišče je izvoljenih prvih devet kandidatov, ki so dobili največje število glasov, v svete KS Gomilica, KS Nedelica in KS Renkovci pa je izvoljenih prvih sedem kandidatov, ki je dobilo največje število glasov.
V primeru, da zadnja dva ali več kandidatov dobi enako število glasov, odloči med njimi žreb.
7. člen
Predsednika sveta KS izvolijo člani sveta z večino glasov izmed sebe na konstitutivni seji.
8. člen
Mandatna doba izvoljenih traja 4 leta.
9. člen
Odlok se uporablja takoj, veljaven je z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 002/8-95
Turnišče, dne 29. junija 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Turnišče
Edvard Špilak, dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost