Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995

Kazalo

1962. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za sanitarno deponijo komunalnih odpadkov v Dragonji, stran 3177.

Na podlagi 25. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95), 34., 35., in 37. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89) in 1. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 ) in 38. člena statuta Občine Piran (Ur. objave, št. 8/95) župan Občine Piran izdaja dne 7. 7. 1995
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za sanitarno deponijo komunalnih odpadkov v Dragonji
1. člen
Za dobo enega meseca se javno razgrne osnutek lokacijskega načrta za sanitarno deponijo komunalnih odpadkov v Dragonji, ki ga je izdelalo podjetje Projektiva inženiring Piran pod. št. projekta 38/91 v juniju 1993.
2. člen
Osnutek dokumenta bo javno razgrnjen v avli občine Piran in v Krajevni skupnosti Sv. Peter (Raven).
3. člen
V času javne razgrnitve bo Urad za urejanje prostora Občine Piran organiziral javno obravnavo in strokovno razlago osnutka dokumenta in o tem obvestil občane in zainteresirane organizacije na krajevno običajen način.
4. člen
Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svoje pripombe in predloge v knjigo pripomb ali pa jih pisno posredujejo Uradu za urejanje prostora Občine Piran, Tartinijev trg 2 v Piranu
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 352-169/95
Piran, dne 7. julija 1995.
Župan
Občine Piran
Franko Fičur l. r.

AAA Zlata odličnost