Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995

Kazalo

1958. Sklep o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem v Občini Moravske Toplice, stran 3173.

Na podlagi 20. člena statuta Občine Moravske Toplice, je občinski svet na seji dne 4. julija 1995 sprejel
S K L E P
Do sprejema odloka o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem v Občini Moravske Toplice znaša komunalni prispevek za popolno kmunalno opremo:
– za stanovanjske hiše in poslovne prostore, razen gostinskih in trgovskih lokalov 6.600 SIT/m2 koristne površine, in sicer so stroški komunalne opreme za posamezne komunalne naprave naslednji:
.                             SIT/m2
– kanalizacija                       1.400
– vodovod                         1.900
– električno omrežje                     400
– ceste                          2.500
– telefonsko omrežje                     400
Skupaj                           6.600
– za gostinske in trgovske lokale 11.900 SIT/m2 koristne površine prostorov, in sicer so stroški komunalne opreme za posamezne komunalne naprave naslednji:
.                             SIT/m2
– kanalizacija                       1.800
– vodovod                         2.400
– električno omrežje                    4.000
– ceste                          3.200
– telefonsko omrežje                     500
Skupaj                          11.900
Vsi zneski se valorizirajo z indeksom Panoga proizvodnja gradbenega materiala.
Komunalni prispevek se obračuna za tiste komunalne naprave, za katere obstaja možnost priključitve. Komunalni prispevek zajema opremo stavbnih zemljišč s komunalnimi napravami do parcelnih mej investitorjevega zemljišča. Stroške komunalne opreme po investitorjevem zemljišču krije vsak investitor sam.
Objekti družbene gradnje se gradijo po programu Sklada stavbnih zemljišč Občine Moravske Toplice in se prispevek izračuna v skladu z investicijskim programom.
Ta sklep velja za izdajo dovoljenj na parcelah v k.o. Moravske Toplice – predel Podov do ceste Murska Sobota–Lendava in ob Delavski ulici.
Brez potrdila, izdanega od Občine Moravske Toplice, o plačilu komunalnega prispevka, Upravna enota Murska Sobota ne sme izdati gradbenega dovoljenja.
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 5. 7. 1995.
Št. 22/95
Moravske Toplice, dne 4. julija 1995.
Predsednik Občinskega sveta
občine Moravske Toplice
Štefan Kuhar l. r.

AAA Zlata odličnost