Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995

Kazalo

1943. Uredba o spremembi uredbe o taksah za obremenjevanje okolja, stran 3120.

Na podlagi 10. in 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95), 6. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je Občinski svet občine Bled na 7. seji dne 22. junija 1995 sprejel
U R E D B O
o spremembi uredbe o taksah za obremenjevanje okolja
I
V uredbi o taksah za obremenjevanje okolja (Uradni list RS, št. 76/94) se spremeni 3. člen točka c) tako, da se glasi:
c) za uporabnike odvoza in deponiranja odpadkov:
– 7,70 SIT/m2 stanovanjske površine
– 221,30 SIT/osebo za gospodinjstva
– 15/40 SIT/m2 poslovne površine za gospodarstvo in ostale dejavnosti.
II
Sprememba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 7. 1995 dalje.
Št. 353-1/95-1
Bled, dne 22. junija 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Franc Pelko l. r.

AAA Zlata odličnost