Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995

Kazalo

1941. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč v Občini Bled, stran 3119.

Na podlagi 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) ter 2. alinee četrtega odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je Občinski svet občine Bled na 7. seji dne 22. 6. 1995 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč v Občini Bled
I
Ta odlok določa povprečno gradbeno ceno stanovanjske površine v družbeni gradnji in povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za določitev prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin v letu 1995.
II
Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površine v družbeni gradnji brez stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in brez cene zemljišča na dan 31. 12. 1994 je 87.320 SIT.
III
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč Občine Bled za povprečno stopnjo opremljenosti in gostoto 100-200 prebivalcev na ha za objekte in naprave individualne rabe znašajo 6.527 SIT na m2 in kolektivne rabe 5.781 SIT na m2 na dan 31. 12. 1994.
IV
Cena stavbnega zemljišča se določi po območjih, ki so:
I. območje zajema center Bleda in 100-metrski pas ob jezeru,
II. območje zajema širše območje Bleda,
III. območje zajema vse ostale kraje v občini, ki niso zajeti v posamezna območja,
IV. območje zajema naselja manj razvitih krajev – Obrne, Slamniki, Perniki, Zg. in Sp. Laze, Radovna, Kupljenik.
V
Cena iz 1. in 2. člena tega odloka se mesečno valorizira s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM Ljubljana.
VI
S pričetkom veljave tega odloka preneha veljati odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečni gradbeni ceni komunalnega urejanja v Občini Radovljica (Uradni list RS, št. 20/94).
VII
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 026-3/95-1
Bled, dne 22. junija 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Franc Pelko l. r.

AAA Zlata odličnost