Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1995 z dne 30. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1995 z dne 30. 6. 1995

Kazalo

1816. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti, stran 2695.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. junija 1995.
Št. 012-01/95-60
Ljubljana, dne 29. junija 1995.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI
1. člen
V zakonu o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS št. 9/92 in popr. 26/92) se v drugem odstavku 64. člena zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: “Zdravnik opravlja program pripravništva v času sekundariata ne glede na drugi odstavek 97. člena tega zakona.”
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Strokovni izpit za zdravnike in zobozdravnike vsebuje poznavanje urgentne medicine in predpisov s področja zdravstvenega varstva. Zdravniki ga lahko opravljajo kadarkoli v poteku sekundariata, najprej pa po končanih šestih mesecih usposabljanja.”
2. člen
V prvem odstavku 65. člena se črta beseda “še”.
3. člen
Prvi odstavek 66. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Zdravnik se po diplomi na medicinski fakulteti zaposli kot sekundarij pod vodstvom mentorja. Po uspešno opravljenem strokovnem izpitu nadaljuje z opravljanjem sekundariata ali pa se zaposli kot specializant pod vodstvom mentorja.”
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 501-01/91-1/27
Ljubljana, dne 21. junija 1995.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost