Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1995 z dne 30. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1995 z dne 30. 6. 1995

Kazalo

1811. Zakon o poravnavi obveznosti Slovenskih železnic na področju prometnih storitev (ZPOSZPD), stran 2692.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o poravnavi obveznosti Slovenskih železnic na področju prometnih storitev
Razglašam zakon o poravnavi obveznosti Slovenskih železnic na področju prometnih storitev, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. junija 1995.
Št. 012-01/95-55
Ljubljana, dne 29. junija 1995.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O PORAVNAVI OBVEZNOSTI SLOVENSKIH ŽELEZNIC NA PODROČJU PROMETNIH STORITEV
1. člen
Obveznosti Slovenskih železnic, d.d. nastale na področju prometnih storitev, navedenih v drugem odstavku tega člena, se za zagotovitev pogojev za dokončno in uspešno sanacijo Slovenskih železnic, d.d. poravnavajo na način kot ga določa ta zakon.
Obveznosti Slovenskih železnic, d.d. po tem zakonu so odplačila glavnic domačih in tujih kreditov za prometne storitve, razen za vzdrževanje in razvoj železniške infrastrukture, najetih pred 31. decembrom 1993 in navedenih v operacionalizaciji sanacijskega načrta javnega podjetja Slovenskih železnic, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije na seji dne 1. 7. 1993.
Obveznosti iz prejšnjega odstavka znašajo v tolarski protivrednosti, po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 31. 12. 1993, 7.953,800.000 tolarjev.
2. člen
Odplačevanje obveznosti oziroma glavnic domačih in tujih kreditov iz 1. člena tega zakona, ki bodo zapadle v plačilo od 1. januarja 1995 do 31. decembra 2000, se zagotavlja iz sredstev proračuna Republike Slovenije za leto 1995 do vključno za leto 2000.
Obresti in ostale stroške kreditov iz 1. člena tega zakona poravnavajo Slovenske železnice, d.d.
3. člen
Podrobnejše navodilo o načinu poravnavanja obveznosti predpiše minister, pristojen za finance.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 435-02/95-5/1
Ljubljana, dne 21. junija 1995.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti