Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1995 z dne 30. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1995 z dne 30. 6. 1995

Kazalo

1745. Uredba o pristojbinah Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino za registracijo topografije polprevodniških vezij, stran 2610.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena zakona o varstvu topografije polprevodniških vezij (Uradni list RS, št. 21/95) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o pristojbinah Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino za registracijo topografije polprevodniških vezij
1. člen
Višina pristojbin:
---------------------------------------------------------------------------------
                                       SIT
---------------------------------------------------------------------------------
1.          TOPOGRAFIJA
1.1.         Pristojbina za registracijo (vključuje:
           prijavo, vzdrževanje, objavo, listino):        50.000
2.          REGISTER
2.1.         Vpis spremembe                     3.000
2.2.         Vpis prenosa pravice ali vpis licence         6.000
3.          PRISTOJBINE ZA IZDAJANJE
           POTRDIL IN IZPISOV
3.1.         Potrdilo o veljavnosti iz registra           2.000
3.2.         Izpis iz registra o pravici              1.000
---------------------------------------------------------------------------------
2. člen
Pristojbine iz prejšnjega člena te uredbe se plačuje na vplačilni račun pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje v Ljubljani, št. 50100-840-061-3070.
Pristojbina iz točke 1.1. 1. člena te uredbe se plača najkasneje v roku dveh mesecev od vložitve prijave.
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 391-01/93-2/4-8
Ljubljana, dne 15. junija 1995
Vlada Republike Slovenije
Janko Deželak l. r.
Podpredsednik