Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995

Kazalo

957. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o veterinarstvu, stran 1585.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o veterinarstvu
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o veterinarstvu, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 30. marca 1995.
Št. 012-01/95-32
Ljubljana, dne 7. aprila 1995.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VETERINARSTVU
1. člen
V zakonu o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94) se na koncu tretjega odstavka 69. člena pred piko doda besedilo “in Veterinarski inštitut Slovenije”.
2. člen
V 2. točki prvega odstavka 140. člena se v oklepaju pred besedo “tretji “ doda besedo “prvi,”.
3. člen
V prvem odstavku 141. člena se za besedama “za prekrške” doda besedilo “iz prvega odstavka 137. člena in”.
4. člen
V petem odstavku 148. člena se črtata besedi “certifikate in”.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 510-01/92-2/8
Ljubljana, dne 30. marca 1995.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti