Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1995 z dne 31. 3. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1995 z dne 31. 3. 1995

Kazalo

881. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o kontnem okviru za banke in hranilnice, stran 1497.

Na podlagi 48. člena zakona o bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-I, 38/92 in 46/93) in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Banka Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o kontnem okviru za banke in hranilnice
1. V sklepu o kontnem okviru za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 5/94 in 40/94) se v kontnem okviru za banke in hranilnice, ki je sestavni del sklepa, opravijo naslednje spremembe:
– ukinjajo se naslednji konti:
07 SREDSTVA ZA DRUGE NAMENE IN ZUNAJPOSLOVNA SREDSTVA
070 – Denar za druge namene
071 – Sredstva za druge namene
072 – Sredstva skupne porabe za stanovanjske potrebe
073 – Sredstva skupne porabe za druge potrebe
074 – Druga izvenposlovna sredstva
972 – Viri sredstev skupne porabe za stanovanjske potrebe
973 – Viri sredstev skupne porabe za druge potrebe
974 – Viri drugih zunajposlovnih sredstev
– uvedejo se novi konti:
1330 – Eskontirane menice
1338 – Dvomljive in sporne terjatve iz eskontiranih menic
1339 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih eskontiranih menic
1362 – Vrednostni papirji tujih izdajateljev v tuji valuti
1372 – Delnice tujih izdajateljev v tuji valuti
168 – Terjatve za plačila, izvršena v tolarjih iz danih jamstev tujim osebam
1680 – Terjatve za plačila, izvršena v tolarjih iz danih jamstev tujim osebam
1688 – Dvomljive in sporne terjatve za plačila iz danih jamstev tujim osebam
1689 – Popravki vrednosti dvom. in spornih terjatev iz danih jamstev tujim osebam
3600 – Kratkoročne terjatve do centralne banke v tuji valuti
3601 – Kratkoročne terjatve do centralne banke iz naslova začasne prodaje deviz z obveznim ponovnim odkupom
1697 – Terjatve za plačila, izvršena v tuji valuti iz danih jamstev tujim osebam
665 – Prihodki od vrednotenja investicijskih vrednostnih papirjev
8206 – Sredstva gospodarstva za opravljanje menjalniških poslov
8216 – Sredstva odvisnih podjetij za opravljanje menjalniških poslov
8256 – Sredstva bank in drugih finančnih organizacij za opravljanje menjalniških poslov
9022 – Rezerve oblikovane iz virov zunajposlovnih sredstev
9023 – Sklad za odkup lastnih delnic
– naslednjim računom se dopolni naziv:
8205 – Sredstva gospodarstva za kritje akreditivov, garancij, posojil v tujini in euročekov
8215 – Sredstva odvis. podjetij za kritje akreditivov, garancij, posojil v tujini in euročekov.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za knjiženja po 1. 4. 1995.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost