Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1995 z dne 24. 3. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1995 z dne 24. 3. 1995

Kazalo

822. Odredba o določitvi mejnih prehodov, preko katerih se lahko rastline uvažajo, izvažajo oziroma prevažajo v tranzitu, stran 1399.

Na podlagi petnajste alinee 55. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o določitvi mejnih prehodov, preko katerih se lahko rastline uvažajo, izvažajo oziroma prevažajo v tranzitu
1. člen
Pri trgovanju čez državno mejo se smejo pošiljke rastlin izvažati, uvažati in prevažati (v tranzitu) samo čez naslednje mejne prehode:
1. z železniškimi prevoznimi sredstvi: Dobova, Ilirska Bistrica, Jesenice, Koper, Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Petišovci, Pragersko, Prevalje, Rakitovec, Sežana, Središče ob Dravi;
2. s cestnimi prevoznimi sredstvi: Babno polje, Dolga vas, Dragonja, Fernetiči, Gruškovje, Holmec, Jelšane, Karavanški predor, Ljubljana, Metlika, Obrežje, Središče ob Dravi, Šentilj, Škofije, Vič, Vrtojba;
3. s pomorskimi prevoznimi sredstvi: Koper;
4. z zračnimi prevoznimi sredstvi: Letališče Brnik, Letališče Maribor, Letališče Sečovlje;
5. po pošti: Ljubljana, Maribor.
2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o določitvi mejnih prehodov za izvoz, uvoz in tranzit rastlinskih pošiljk (Uradni list RS, št. 39/93).
3. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 126-600-002/95
Ljubljana, dne 17. marca 1995
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.