Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1995 z dne 24. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1995 z dne 24. 2. 1995

Kazalo

611. Odlok o sprejetju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Lendava, stran 1019.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) ter na podlagi 2. člena statutarnega sklepa Občine Lendava (Uradni list RS, št. 2/95 in 3/95) je Občinski svet občine Lendava na 2. seji dne 13. 2. 1995 sprejel
O D L O K
o sprejetju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Lendava
1. člen
Sprejmejo se prostorske sestavine srednjeročnega in dolgoročnega plana za območje nove Občine Lendava s prostorsko kartografskim pregledom, ki ga je Skupščina občine Lendava sprejela za bivšo območje občine in sicer: dolgoročni plan občine Lendava (Uradne objave, št. 13/87), družbeni plana občine Lendava (Uradne objave, št. 21/87) ter spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Lendava (Uradni list RS, št. 57/92). Sprejmejo se tista skupna in posamična določila, ki se nanašajo na območje občine Lendava.
2. člen
Teritorij nove občine Lendava zajema naslednje k. o.: Dobrovnik, Žitkovci, Kamovci, Radmožanci, Genterovci, Mostje, Banuta, Dolga vas, Lendava, Hotiza, Kapca, Kot, Gaberje, Lakoš, Petišovci, Čentiba, Dolina in Pince.
3. člen
Sestavni del prostorskega dokumenta so:
1. tekstualni del
2. kartografski del v merilu 1 : 25000
3. kartografski del v merilu 1 : 5000
Tekstualni in kartografski del v merilu 1 : 25000 sta skupna za občine Lendava, Kobilje, Odranci, Turnišče in Črenšovci, pri čemer velja opredelitev iz 1. člena tega odloka.
Kartografska dokumentacija v merilu 1 : 5000 se nanaša izključno na območje občine Lendava.
4. člen
1. Kartografska dokumentacija v merilu 1 : 25000 prikazuje zasnove:
– urbanega območja
– primarnega območja
– vodnogospodarskih ureditev
– prometnega omrežja
– energetskega omrežja
– oskrbe z vodo in razmestitve čistilnih naprav
– PTT omrežje
– varstvo naravne in kulturne dediščine
– usmeritve za načine urejanja prostora s prostorsko izvedbenimi akti.
2. Kartografska dokumentacija v merilu 1 : 5000 prikazuje:
– kmetijsko zemljišče, trajno namenjeno kmetijski proizvodnji
– drugo kmetijsko zemljišče
– lesnoproizvodni gozd
– varovalni gozd
– ureditveno območje naselij in drugo ureditveno območje za poselitev
– stavbno zemljišče razpršene gradnje
– območje potokov, rek in cest
– območje odlagališča komunalnih odpadkov
– območje za pridobitev gramoza
– območje za pridobitev gline
– opuščene gramoznice
– nahajališče rudnine
– območje pokopališča
– ožje in širše območje varovalnega vodnega vira ter
– širitev ureditvenih območij za poselitev.
5. člen
Kartografski del plana in kartografska dokumentacija sta stalno na vpogled občanom na sedežu Občine Lendava in Upravni enoti Lendava, organizacijski enoti za okolje in prostor, ki opravlja upravne naloge za Občino Lendava v zvezi z urejanjem prostora.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35200-0001/95
Lendava, dne 13. februarja 1995.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti