Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1995 z dne 24. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1995 z dne 24. 2. 1995

Kazalo

594. Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnosti železniškega prometa, stran 1003.

Na podlagi 4. člena kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega prometa (Uradni list RS, št. 69/94) sklenejo Vlada Republike Slovenije in Sindikat strojevodij Slovenije, sindikat delavcev železniške dejavnosti Slovenije, Neodvisni sindikat vlakovnih odpravnikov Slovenije, Sindikat transportne dejavnosti Slovenskih železnic in Sindikat železničarjev Slovenije
A N E K S
h kolektivni pogodbi za dejavnost železniškega
prometa
1. člen
Stranke kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega prometa sporazumno ugotavljajo, da je veljavnost tarifnega dela kolektivne pogodbe podaljšana do 31. 12. 1995, razen tistih določb, ki jih ureja ta aneks.
2. člen
Prvi odstavek 193. člena kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega prometa se spremeni tako, da se glasi:
“Delodajalec zagotavlja delavcem vrednost izhodiščne plače I. tarifne skupine (1,00) za polni delovni čas, ki ne sme biti nižja od 33.396 SIT bruto (za januar 1995).”
3. člen
Izhodiščna plača se v letu 1995 povečuje vsake tri mesece za naslednje tri mesece, glede na rast drobnoprodajnih cen po naslednji eskalacijski lestvici:
– do rasti cen 3 % se izhodiščna plača ne poveča;
– pri rasti cen od 3 % do 5 % se izhodiščna plača poveča za 70 % rasti cen nad 3 %;
– pri rasti cen od 5 % do 8 % se izhodiščna plača poveča za 80 % rasti cen nad 5 %;
– pri rasti cen nad 8 % se izhodiščna plača poveča za 90 % rasti cen nad 8 %.
Uskladitev se opravi na podlagi kumulativnih podatkov za preteklo obdobje, začenši s podatki za obdobje januar–marec 1995. Pri usklajevanju izhodiščnih plač na podlagi podatkov za polletno in tričetrtletno obdobje, se odštejejo že realizirana povečanja plač na podlagi podatkov za pretekla obdobja.
Pogodbeni stranki sta soglasni, da se v primeru, če je eskalacijska lestvica, dogovorjena v Splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo, ugodnejša od lestvice iz prvega odstavka tega člena, le-ta uporablja za določanje plač v letu 1995.
4. člen
Regres za letni dopust za leto 1995 je dvakratni znesek izhodiščne plače za I. tarifni razred (količnik 1,00) v mesecu, v katerem se izplačuje regres in se izplača do konca junija.
5. člen
Povračila stroškov iz 235. in 237. člena in druge alinee četrtega odstavka 238. člena kolektivne pogodbe se izplačujejo v višini, kot jo določa uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek (Uradni list RS, št. 72/93, 43/94, 62/94).
6. člen
Ta aneks prične veljati z dnem podpisa vseh strank in velja do 31. 12. 1995, uporablja pa se od 1. 1. 1995.
Ljubljana, dne 6. februarja 1995.
Ministrstvo za promet in zveze
Igor Umek l. r.
Sindikat strojevodij
Slovenije
Slavko Kmetič l. r.
Sindikat delavcev
železniške dejavnosti
Slovenije
Cveto Zrimšek l. r.
Neodvisni sindikat vlakovnih
odpravnikov Slovenije
Franc Pavlič l. r.
Sindikat transportne
dejavnosti slovenskih železnic
Jože Pavšek l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 10. 2. 1995 pod zap. št. 51/1 in št. spisa 121-03-034/94-09.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti