Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1995 z dne 31. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1995 z dne 31. 1. 1995

Kazalo

447. Statutarni sklep št. 3, stran 715.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in 57/94) je Občinski svet občine Trebnje na seji dne 23. 12. 1994 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P št. 3
I
Odloki in drugi občinski predpisi občine Trebnje, ki veljajo na dan 1. seje Občinskega sveta občine Trebnje, ostanejo v veljavi, dokler jih ta svet ne spremeni oziroma razveljavi.
II
Ta statutarni sklep začne veljati, ko ga sprejme 2/3 vseh članov občinskega sveta, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.
Trebnje, dne 23. decembra 1994.
Predsednik
Občinskega sveta občine Trebnje
Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.