Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995

Kazalo

334. Sklep o spremembi nomenklature carinske tarife, stran 260.

Na podlagi 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in prvega odstavka 7. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list SFRJ, št. 27/78, 29/83, 7/84, 71/84, 43/86 in 81/87) je Vlada Republike Slovenije na 124. seji 19. januarja 1995 sprejela
S K L E P
o spremembi nomenklature carinske tarife
1. Nomenklatura carinske tarife se spremeni v naslednjem:
1. v tarifni oznaki 2841.601 se za besedo “permanganati” doda dvopičje, besedilo v nadaljevanju se črta in dodata se novi tarifni oznaki, ki se glasita:
"2841.6011 - - - - kalijev permanganat      5
2841.6019 - - - - drugi             5"
2. v tarifni oznaki 2914.30 se za besedilom “Aromatski ketoni brez drugih kisikovih funkcij” doda dvopičje, besedilo v nadaljevanju se črta in dodata se novi tarifni oznaki, ki se glasita:
"2914.301 - - - 1-fenil-2-propanon (fenilaceton)     5
2914.309 - - - drugo                  5"
3. v tarifni oznaki 2924.292 se za besedilom “acetanilid derivati” doda dvopičje, besedilo v nadaljevanju se črta in dodata se novi tarifni oznaki, ki se glasita:
"2924.2921 - - - - N-acetilantranilna kislina
     (2-acetamido benzojeva kislina)         pr
2924.2929 - - - - drugi                  pr"
4. v tarifni oznaki 2932.90 se za besedo “Drugi” doda dvopičje, besedilo v nadaljevanju se črta in se dodajo nove tarifne oznake, ki se glasijo:
"2932.901 - - - safrol                  15
2932.902 - - - isosafrol                 15
2932.903 - - - piperonal                 15
2932.904 - - - 3, 4-metilendioksifenil-2-propanon     15
2932.909 - - - drugo                   15"
5. v tarifni oznaki 2933.39 se za besedo “druge” doda dvopičje, besedilo v nadaljevanju se črta in dodata se novi tarifni oznaki, ki se glasita:
"2933.391 - - - piperidin             pr
2933.399 - - - drugo               pr"
6. v tarifni oznaki 2939.40 se za besedilom “Efedrin in njihove soli” doda dvopičje, besedilo v nadaljevanju se črta in dodajo nove tarifne oznake, ki se glasijo:
"2939.401 - - - efedrin              15
2939.402 - - - pseudoefedrin            15
2939.409 - - - drugo               15"
7. za tarifno oznako 2939.601 se dodajo nove tarifne oznake, ki se glasijo:
"2939.602 - - - ergometrin             15
2939.603 - - - ergotamin              15
2939.604 - - - lisergična kislina         15"
2. Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-04/93-3/4-8
Ljubljana, dne 19. januarja 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost