Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995

Kazalo

331. Navodilo o načinu izračuna izhodiščnih plač za leto 1995, stran 258.

Stranke splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo sporazumno določajo
N A V O D I L O
o načinu izračuna izhodiščnih plač za leto 1995
I
Stranke splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo (Uradni list RS, št. 39/93) sporazumno ugotavljajo, da je skladno z določbami točke D o veljavnosti kolektivne pogodbe za gospodarstvo, veljavnost tarifne priloge za leto 1994 k SKP za gospodarstvo (Uradni list RS, št. 23/94) podaljšana v leto 1995.
II
1. Ker so nastopili pogoji iz 9. točke tarifne priloge za leto 1994 k SKP za gospodarstvo, se podpisniki dogovorijo o načinu izračuna izhodiščnih bruto plač za obdobje veljavnosti tega navodila. Izhodiščne bruto plače se usklajujejo na osnovi prvega odstavka 3. točke tarifne priloge za 1994 k SKP za gospodarstvo tako, da se za razliko nad 13% rasti cen na drobno v primerjavi z marcem 1994, upošteva celotna rast inflacije.
V kolektivnih pogodbah dejavnosti se uporabi enak način izračuna izhodiščnih plač, kot je določen v predhodnem odstavku teh navodil.
2. Izhodiščne plače, ugotovljene na podlagi prvega odstavka 1. točke in 3. točke tarifne priloge za leto 1994 k SKP za gospodarstvo ter 1. točke II. razdelka tega navodila, znašajo za mesec januar 1995:
Tarifni      Izhodiščne bruto plače v SIT
razred
 I.            39.215
 II.            43.137
 III.           48.234
 IV.            53.725
 V.            60.783
 VI.            72.548
 VII.           82.352
 VIII.           98.038
 IX.           117.645
3. Povračila stroškov iz točke 6. in 7. tarifne priloge za leto 1994 se izplačujejo v višini, kot jo določa uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek (Uradni list RS, št. 72/93, 43/94, 62/94).
4. Pogodbene stranke si bodo prizadevale dogovoriti in sprejeti tarifno prilogo za leto 1995 k SKP do 31. 3. 1995 in spodbujale kolektivna pogajanja po dejavnostih.
5. To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995 in velja do 31. 3. 1995.
Ljubljana, dne 16. januarja 1995.
Delojemalci
Zveza svobodnih
sindikatov Slovenije
Predsednik
Dušan Semolič l. r.
Konfederacija sindikatov
PERGAM Slovenije
Dušan Rebolj l. r.
Sindikat delavcev
poslovnih bank Slovenije
Predsednica
Irena Milanovič l. r.
Konfederacija sindikatov
’90 Slovenije
Predsednik
Boris Mazalin l. r.
Neodvisni sindikati
Slovenije
Predsednik
Rastko Plohl l. r.
Neodvisnost –
Konfederacija novih
sindikatov Slovenije
Predsednik
France Tomšič l. r.
Delodajalci
Gospodarska zbornica
Slovenije
Predsednik
Dagmar Šuster l. r.
Obrtna zbornica Slovenije
Predsednik
Miha Grah l. r.
Združenje delodajalcev
Slovenije
Predsednik
Miran Goslar l. r.
Združenje delodajalcev
obrti, gostinstva,
intelektualnih storitev,
turizma, trgovine,
avtoprevozništva –
OGISTTA
Predsednik
Dare Stojan l. r.
Združenje podjetnikov
Slovenije
Predsednik
Franc Zavodnik l. r.

AAA Zlata odličnost