Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995

Kazalo

319. Poročilo o izidu volitev župana občine Radovljica, stran 226.

POROČILO
o izidu volitev župana občine Radovljica
Občinska volilna komisija je na seji, dne 19. decembra 1994 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana občine Radovljica na volitvah 18. decembra 1994, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za župana občine Radovljica.
I
1. Na volitvah 4. 12. 1994 je imelo pravico voliti skupaj 13.980 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 9.459 volivcev ali 67,66% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 9.421 volivcev glasovalo na volišču po volilnem imeniku,
b) 38 volivcev je glasovalo po pošti.
II
Za volitve župana občine Radovljica je bilo oddanih 9.455 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 1.420 glasovnic neveljavnih.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Ladislav Eržen    976 glasov     12,15%
2. Vladimir Černe   1.619 glasov     20,15%
3. Zvonko Prezelj   1.745 glasov     21,72%
4. Anton Dežman     711 glasov     8,85%
5. Miroslav Pengal  1.555 glasov     19,35%
6. Miran Kenda     433 glasov     5,39%
7. Jože Rebec      996 glasov     12,40%
Skupaj        8.035 glasov    100,00%
III
Ker noben kandidat ni dobil večine glasov, je občinska volilna komisija v skladu s 107. členom zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94) na svoji seji, dne 5. 12. 1994 sprejela sklep o razpisu 2. kroga volitev za župana občine Radovljica, in sicer za nedeljo, 18. 12. 1994.
V 2. krog volitev sta se uvrstila kandidata, ki sta v 1. krogu dobila največ glasov. Na glasovnici sta bila kandidata navedena po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov v prvem krogu volitev.
IV
1. Na volitvah 18. decembra 1994 je imelo pravico voliti skupaj 13.974 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 6.290 volivcev ali 45,01% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je :
a) 6.265 volivcev glasovalo na volišču po volilnem imeniku,
b) 25 volivcev glasovalo po pošti.
V
Za volitve župana občine Radovljica je bilo oddanih 6.290 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 602 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih je bilo 5.688 glasovnic.
Kandidata sta dobila naslednje število glasov:
1. Zvonko Prezelj   2.629 glasov    46,22%
2. Vladimir Černe   3.059 glasov    53,78%
VI
Občinska volilna komisija je na podlagi prvega odstavka 107. člena zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana občine Radovljica izvoljen Vladimir Černe, rojen 11. 7. 1935, dipl. inž. strojništva, stanujoč v Radovljici, Gradnikova 14, ki je dobil večino veljavnih glasov.
Št. 021 – 2/94
Radovljica, dne 19. decembra 1994.
Predsednica
Občinske volilne komisije
Radovljica
Terezija Zorko l. r.
Člani
Katarina Kralj l. r.
Irena Resman l. r.
Dragomil Rozman l. r.

AAA Zlata odličnost