Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995

Kazalo

310. Poročilo o izidu volitev v občini Brezovica, stran 219.

Občinska volilna komisija, na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94), objavlja
P O R O Č I L O
o izidu volitev v občini Brezovica
I
1. Udeležba volivcev na volitvah 4. decembra 1994
– skupno število volivcev v občini: 6284
– skupaj glasovalo: 4156 volivcev
– udeležba: 66,14%
2. Udeležba volivcev v drugem krogu volitev 18. decembra 1994
– skupno število volivcev v občini: 6290
– skupaj glasovalo: 3203 volivcev
– udeležba: 50,92%.
II
Izid volitev za člane občinskega sveta:
Posamezne liste kandidatov so dobile:
-----------------------------------------------------------
Zap. Ime liste    Glasov   % glasov   Št. mandatov
št.                (vseh)
-----------------------------------------------------------
1.  DESUS      356      10,0      2
2.  SDSS       702      19,7      4
3.  SLS       642      18,0      3
4.  Lista za Rakitno 249      7,0      1
5.  ZL        286      8,0      1
6.  LDS       602      16,9      3
7.  SKD       733      20,5      4
-----------------------------------------------------------
Na podlagi 86. člena zakona o lokalnih volitvah so bili v občinski svet izvoljeni:
1. Na listi Demokratične stranke upokojencev Slovenije – DESUS
1. Anton Gracelj, roj. 4. 9. 1943, dipl. inž. strojništva – vodja predstavništva, Na Brezno 5, Brezovica
2. Rado Hlebec, roj. 24. 5. 1933, ravnatelj OŠ – upokojenec, Cesta na postajo 56, Brezovica
2. Na listi Socialdemokratske stranke Slovenije – SDSS
1. Janez Miklič, roj. 26. 5. 1963, inž. varstva pri delu – vodja sektorja, Pot terencev 2, Brezovica
2. Janez Grabrijan, roj. 29. 8. 1939, komercialist – direktor komerciale, Kamnik pod Krimom 6, Preserje
3. Martin Golja, roj. 10. 12. 1947, strojni tehnik – delovodja, Podpeč 25/A, Preserje
4. Feliks Sojer, roj. 22. 12. 1945, ekonomist, analitik–planer, Podplešivica 27, Notranje Gorice
3. Na listi Slovenske ljudske stranke – SLS
1. Marija Kregar, roj. 27. 1. 1937, dipl. ekonomist – upokojenka, Preserje 47, Preserje
2. Marija Marinko, roj. 1. 7. 1969, absolventka agronomije, Pod Goricami 17 – Vnanje Gorice, Notranje Gorice
3. Anton Slana, roj. 23. 12. 1945, gasilski tehnik – kmet, Podpeška 22, Brezovica
4. Na listi za Rakitno
1. Marija Bezek, roj. 7. 3. 1961, učiteljica, Rakitna 100, Preserje
5. Na listi Združeni listi socialnih demokratov – ZL
1. Jože Sojer, roj. 19. 8. 1932, mizar – upokojenec, Na peske 9, Notranje Gorice
6. Na listi Liberalne demokrcije Slovenije – LDS
1. Marko Čuden, roj. 11. 4. 1961, strojni tehnik – uslužbenec, Podpeška c. 279, Notranje Gorice
2. Igor Petrovčič, roj. 1. 1. 1950, avtoelektričar – samostojni podjetnik, Preserje 50, Preserje
3. Anton Pervanje, roj. 25. 1. 1961, dipl. ekonomist – samostojni podjetnik, Tržaška c. 543, Brezovica
7. Na listi Slovenskih krščanskih demokratov – SKD
1. Srečko Vrčon, roj. 20. 11. 1939, elektro inženir – tehnolog, Brezoviška 36, Brezovica
2. Damijan Rus, roj. 29. 7. 1973, študent, Podpeč 90, Preserje
3. Viktor Poličnik, roj. 19. 12. 1946, organizator dela, Požarnice 53 – Vnanje Gorice, Notranje Gorice
4. Leopold Pristavec, roj. 10. 2. 1932, inž. lesarstva – upokojenec, Jezero 74, Preserje.
III
Izid volitev za župana:
– oddanih glasovnic: 3202
– neveljavnih glasovnic: 124
– veljavnih glasovnic: 3078
Za župana je bil na volitvah 18. decembra 1994 izvoljen Drago Stanovnik, roj. 20. 2. 1961, elektrotehnik – vzdrževalec, Vnanje Gorice, Na Brce 27, predlagatelji Slovenska ljudska stranka, Socialdemokratska stranka Slovenije in Slovenski krščanski demokrati.
Št. LV/008-2/94
Ljubljana, dne 20. decembra 1994.
Predsednica
Občinske volilne komisije
Brezovica
Ivanka Stražišar l. r.

AAA Zlata odličnost