Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995

Kazalo

309. Spremembe in dopolnitve statutarnega sklepa občine Lendava, stran 219.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in 57/94) je Občinski svet občine Lendava, na 1. izredni seji dne 5. 1. 1995 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S T A T U T A R N E G A S K L E P A
1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami se spremeni oziroma dopolni statutarni sklep, ki ga je občinski svet občine Lendava sprejel na 1. seji dne 23. 12. 1994.
2. člen
Določilo 4. člena statutarnega sklepa se spremeni tako, da glasi: “Do določitve pečata občine s statutom, se uporablja pečat, ki je okrogle oblike z navedbo sedeža občine na sredini ter z naslednjim besedilom: “OBČINA LENDAVA”.
Na narodnostno mešanem območju občine se uporablja pečat z besedilom v slovenskem in madžarskem jeziku, ki glasi: “OBČINA LENDAVA – LENDVA KOZSEG”.
3. člen
Za 3. členom se doda novi 3.a člen, ki glasi:
“Občina ima župana. Župan je izvoljen na neposrednih volitvah. Župan opravlja svojo funkcijo poklicno.”
4. člen
Te spremembe in dopolnitve statutarnega sklepa veljajo takoj, ko jih sprejme občinski svet in se objavijo v Uradnem listu RS.
Št. 013-1/95
Lendava, dne 6. januarja 1995.
Župan
občine Lendava
Jožef Kocon l. r.

AAA Zlata odličnost