Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995

Kazalo

307. Poročilo o izdidu volitev župana in članov občinskega sveta občine Kočevje, ki so bile 4. decembra 1994, stran 217.

P O R O Č I L O
o izidu volitev župana in članov občinskega sveta občine Kočevje, ki so bile 4. decembra 1994
Občinska volilna komisija občine Kočevje v sestavi: Roman Poklač – predsednik, Rudi Orel – član, Robert Zadnik – član, Anica Kosten – namestnica člana ter Irena Starc – namestnica člana je na 8. seji dne 5. 12. 1994 ob 12. uri ugotovila
I
a) v občini Kočevje – ena volilna enota je vpisanih v volilni imenik 12.906 volivcev,
b) število volivcev, ki so glasovali s potrdilom, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik, je 0,
c) skupno število volivcev v občini je 12.906,
č) število volivcev, ki so glasovali po volilnem imeniku, je 8.351,
d) skupno število volivcev, ki so glasovali je 8.351.
II
Rezultati glasovanja za župana:
a) število oddanih glasovnic      8.350
b) število neveljavnih glasovnic     757
c) število veljavnih glasovnic     7.593
č) posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov (in %)
           št. glasov   % glasov
1. Vincenc Janša      1.290     16,99
2. Stanko Pleterski     330     4,35
3. Andrej Smole       626     8,24
4. Vinko Pintar       610     8,03
5. Mihael Petrovič     1.088     14,33
6. Janko Veber       2.166     28,53
7. Anton Rakovič       286     3,77
8. Janez Žlindra      1.197     15,76
d) v drugi krog volitev za župana sta se uvrstila:
– Janko Veber in
– Vincenc Janša.
III
Rezultati glasovanja za občinski svet:
a) število oddanih glasovnic 8.348
b) število neveljavnih glasovnic 1.060
c) število veljavnih glasovnic 7.288
č) posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov (in %):
.              št. glasov    % glasov
1. Marjan Artnak          159      2,2
2. Neodvisni            266      3,6
3. Demokratska stranka –
Demokrati              266      3,6
4. LDS – Liberalna
demokracija Slovenije       1.046      14,4
5. Slovenska nacionalna stranka –
SNS                 662      9,1
6. SLS – Slovenska ljudska
stranka               329      4,5
7. Zeleni Slovenije – Zeleni    909      12,5
8. Slovenski krščanski
demokrati – SKD          1.058      14,5
9. Lista neodvisnih kandidatov
za svetnike občine Kočevje     522      7,2
10. Skupina volivcev         75      1,0
11. SDSS – Socialdemokratska
stranka Slovenije          703      9,6
12. Združena lista socialnih
demokratov – ZL          1.293      17,7
d) Mandati za občinski svet:
Št.     Ime liste
mandatov
0      1. Marjan Artnak
1      2. Neodvisni
1      3. Demokratska stranka – Demokrati
4      4. LDS – Liberalna demokracija Slovenije
2      5. Slovenska nacionalna stranka – SNS
1      6. SLS – Slovenska ljudska stranka
3      7. Zeleni Slovenije – Zeleni
4      8. Slovenski krščanski demokrati – SKD
2      9. Lista neodvisnih kandidatov za svetnike občine Kočevje
0      10. Skupina volivcev
2      11. SDSS – Socialdemokratska stranka Slovenije
5      12. Združena lista socialnih demokratov – ZL
25      Skupaj
e) Nihče izmed posameznih kandidatov ni dobil preferenčnih glasov večine volivcev, ki so glasovali za listo na kateri je kandidiral. (Priloga: Seznam skupnih preferenčnih glasov kandidatov za občinski svet).
f) Izvoljeni kandidati za občinski svet po vrstnem redu na listi, kot je bil določen ob določitvi liste kandidatov:
Ime in priime, ime liste
1. Anton Rakovič, Neodvisni;
2. Franc Bartolme, Demokratska stranka – Demokrati;
3. Franc Gornik, LDS – Liberalna demokracija Slovenije;
4. Vinko Pintar, LDS – Liberalna demokracija Slovenije;
5. Urban Dobovšek, – LDS – Liberalna demokracija Slovenije;
6. Nataša Žilevski-Pintar, LDS – Liberalna demokracija Slovenije;
7. Miroslav Senčur, Slovenska nacionalna stranka – SNS;
8. Irena Trobentar-Szarvaš, Slovenska nacionalna stranka – SNS;
9. Jože Hobič, SLS – Slovenska ljudska stranka;
10. Bojan Kocjan, Zeleni Slovenije – Zeleni;
11. Miran Novak, Zeleni Slovenije – Zeleni;
12. Branko Dekleva, Zeleni Slovenije – Zeleni;
13. Vincenc Janša, Slovenski krščanski demokrati – SKD;
14. Alojz Košir, Slovenski krščanski demokrati – SKD;
15. Srečko Štefanič, Slovenski krščanski demokrati – SKD;
16. Anton Starc, Slovenski krščanski demokrati – SKD;
17. Janez Pezdirc, Lista neodvisnih kandidatov za svetnike občine Kočevje;
18. Alojz Ivančič, Lista neodvisnih kandidatov za svetnike občine Kočevje;
19. Zdravko Janeš, SDSS – Socialdemokratska stranka Slovenije;
20. Marko Glavač, SDSS – Socialdemokratska stranka Slovenije;
21. Janko Veber, Združena lista socialnih demokratov – ZL;
22. Meta Kamšek, Združena lista socialnih demokratov – ZL;
23. Jožef Novak, Združena lista socialnih demokratov – ZL;
24. Matija Jerbič, Združena lista socialnih demokratov – ZL;
25. Vera Cimprič Združena lista socialnih demokratov – ZL.
Predsednik
Roman Poklač l. r.
Člani oziroma namestniki
Rudi Orel l. r.
Robert Zadnik l. r.
Anica Kosten l. r.
Irena Starc l. r.

AAA Zlata odličnost