Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995

Kazalo

305. Odlok s spremembi odloka o proračunu občine Grosuplje za leto 1994, stran 216.

Na podlagi 14. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 52/92, 23/92, 30/92 in 7/93), 30. člena statuta občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 20/93) in izjavi predsednika Skupščine občine Grosuplje z dne 20. 12. 1994 je Izvršni svet Skupščine občine Grosuplje na 80. seji dne 21. 12. 1994 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu občine Grosuplje za leto 1994
1. člen
V 2.členu odloka o proračunu občine Grosuplje za leto 1994 se spremeni prvi odstavek, tako da se glasi:
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1994 v višini 1.266,453.000 tolarjev se razporedijo za:
– tekoče obveznosti      739,811.000 tolarjev,
– investicijske obveznosti   526,642.000 tolarjev.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-6/93
Grosuplje, dne 21. decembra 1994.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Grosuplje
Ahlin Franc, dipl. ek. l. r.
                Bilanca
             prihodkov in odhodkov


--------------------------------------------------------------------
Zap. Namen                     Rebalans plana-I
št.                               1994
--------------------------------------------------------------------
I.  PRIHODKI

1.  Prihodki, ki se razpor. med republ. in 
   občino                       704,098.000

2.  Prihodki, ki pripadajo občini            54,348.000

3.  Finanča izravnava                 274,960.000

4.  Ostali prihodki proračuna             168,930.000

5.  Prenos sredstev iz preteklega leta          6,293.000

6.  Zadolževanje                    57,824.000

   SKUPAJ PRIHODKI                 1.266,453.000


   II. ODHODKI

1.  Delo državnih organov               237,194.000

2.  Delo izvajalskih organizacij            127,529.000

3.  Socialni transferji                 12,018.000

4.  Dotacije na področju družbenih 
   dejavnosti                     163,069.000

5.  Plačila na področju družbenih dejavnosti      63,696.000

6.  Plačila stor. ter subv. in interv. v  gospodar.  29,114.000

7.  Drugi odhodki                    32,418.000

8.  Odhodki investicijskega značaja          526,642.000

9.  Finančni tokovi, obl. rezerv in dr.  obvez.    74,773.000

   SKUPAJ ODHODKI                  1.266,453.000
--------------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost