Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995

Kazalo

304. Statutarni sklep (Gornja Radgona), stran 216.

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94) je Občinski svet občine Gornja Radgona na 1. seji dne 23. 12. l994 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
1. člen
Do sprejema statuta občine, ki bo določal temeljna načela za organizacijo in delovanje občine ter ureditev posameznih zadev iz svoje pristojnosti, se uporabljajo vsi veljavni splošni predpisi občine Gornja Radgona, ki niso v nasprotju z ustavo in zakoni.
2. člen
Sedež nove občine je Partizanska l3, Gornja Radgona.
3. člen
Za izdajanje sklepov in drugih posamičnih aktov občinskega sveta se uporablja pečat, ki vsebuje naslednje besedilo: Občina Gornja Radgona.
4. člen
Za ureditev vprašanj s področja organizacije in načina dela občinskega sveta sprejme občinski svet začasni poslovnik.
5. člen
Izvajanje gospodarskih javnih služb na območju občine Gor. Radgona poteka v skladu z veljavno zakonodajo in odlokom o organiziranju javnega podjetja (Uradne objave, št. l0/90) do dokončne organizacije in ureditve s statutom in drugimi splošnimi akti.
6. člen
Statutarni sklepi veljajo v prehodnem obdobju do sprejetja statuta občine in drugih splošnih aktov za posamezno področje iz pristojnosti občine.
Statutarni sklepi veljajo takoj, ko jih sprejme občinski svet in se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 44/94-OVK
Gornja Radgona, dne 23. decembra 1994.
Občinski svet
občine Gornja Radgona
Predsednik
Milan Nekrep l. r.

AAA Zlata odličnost