Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995

Kazalo

301. Poročilo o izidu volitev župana občine Bohinj, stran 214.

POROČILO
o izidu volitev župana občine Bohinj
Občinska volilna komisija je na seji, dne 19. decembra 1994 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana občine Bohinj na volitvah 18.decembra 1994, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za župana občine Bohinj.
I
1. Na volitvah 4. 12. 1994 je imelo pravico voliti skupaj 4.054 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 3.266 volivcev ali 80,56% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 3.256 volivcev glasovalo na volišču po volilnem imeniku,
b) 10 volivcev je glasovalo po pošti.
II
Za volitve župana občine Bohinj je bilo oddanih 3.266 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 367 glasovnic neveljavnih.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Ivo Cundrič       645 glasov    22,25%
2. Stanislava Zupan     227 glasov     7.83%
3. Evgenija Kegl Korošec  634 glasov    21,87%
4. Franc Kramar       770 glasov    26,56%
5. Jozef Cvetek       623 glasov    21.49%
Skupaj          2.899 glasov    100,00%
III
Ker noben kandidat ni dobil večine glasov, je občinska volilna komisija v skladu s 107. členom zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94) na svoji seji, dne 5. 12. 1994 sprejela sklep o razpisu 2. kroga volitev za župana občine Bohinj, in sicer za nedeljo, 18. 12. 1994.
V 2. krog volitev sta se uvrstila kandidata, ki sta v 1. krogu dobila največ glasov. Na glasovnici sta bila kandidata navedena po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov v prvem krogu volitev.
IV
1. Na volitvah 18. decembra 1994 je imelo pravico voliti skupaj 4.055 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 2.998 volivcev ali 73,93 % od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je :
a) 2.992 volivcev glasovalo na volišču po volilnem imeniku,
b) 6 volivcev glasovalo po pošti.
V
Za volitve župana občine Bohinj je bilo oddanih 2.998 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 138 glasovnic neveljavnih.
Kandidata sta dobila naslednje število glasov:
1. Franc Kramar   1.695 glasov     59,27%
2. Ivo Cundrič    1.165 glasov     40,73%
VI
Občinska volilna komisija je na podlagi 1. odstavka 107. člena zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana občine Bohinj izvoljen Franc Kramar, rojen 20. 4. 1960, dipl. inž. lesarstva, stanujoč Bohinjska Bistrica, Jelovška cesta 1, ki je dobil večino veljavnih glasov.
Št. 021 – 2/94
Radovljica, dne 19. decembra 1994.
Predsednik
Občinske volilne komisije
Bohinj
Mitja Kozamernik l. r.
Člani
Franc Stare l. r.
Tadeja Ogrin l. r.
Sonja Kenda Šiljar l. r.

AAA Zlata odličnost