Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995

Kazalo

300. Poročilo o izidu volitev župana občine Bled, stran 213.

POROČILO
o izidu volitev župana občine Bled
Občinska volilna komisija je na seji, dne 19. decembra 1994 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana občine Bled na volitvah 18. decembra 1994, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za župana občine Bled.
I
1.Na volitvah 4. 12. 1994 je imelo pravico voliti skupaj 8.579 volivcev.
2.Glasovalo je skupaj 5.901 volivcev ali 68,78% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 5.880 volivcev glasovalo na volišču po volilnem imeniku,
b) 21 volivcev je glasovalo po pošti.
II
Za volitve župana občine Bled je bilo oddanih 5.901 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 680 glasovnic neveljavnih.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Vinko Golc     1.703 glasov    32.62%
2. Stanislav Slivnik   624 glasov    11.95%
3. Boštjan Fuerst    524 glasov    10,04%
4. Primož Rode      694 glasov    13,29%
5. Franci Kindlhofer   577 glasov    11.05%
6. Anton Poklukar   1.099 glasov    21.05%
Skupaj         5.221 glasov    100,00%
III
Ker noben kandidat ni dobil večine glasov, je občinska volilna komisija v skladu s 107. členom zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94) na svoji seji, dne 5. 12. 1994 sprejela sklep o razpisu 2. kroga volitev za župana občine Bled, in sicer za nedeljo, 18. 12. 1994.
V 2. krog volitev sta se uvrstila kandidata, ki sta v 1. krogu dobila največ glasov. Na glasovnici sta bila kandidata navedena po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov v prvem krogu volitev.
IV
1. Na volitvah 18. decembra 1994 je imelo pravico voliti skupaj 8.571 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 4.594 volivcev ali 53,60% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je :
a) 4.577 volivcev glasovalo na volišču po volilnem imeniku,
b) 17 volivcev glasovalo po pošti.
V
Za volitve župana občine Bled je bilo oddanih 4.594 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 267 glasovnic neveljavnih.
Kandidata sta dobila naslednje število glasov:
1. Vinko Golc    2.316 glasov    53,52%
2. Anton Poklukar  2.011 glasov    46,48%
VI
Občinska volilna komisija je na podlagi 1. odstavka 107. člena zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana občine Bled izvoljen Vinko Golc, rojen 22. 4. 1929, dipl. inž. metalurgije, stanujoč v Zasipu, Jermanka 8, ki je dobil večino veljavnih glasov.
Št. 021 – 2/94
Radovljica, dne 19. decembra 1994.
Predsednica
Občinske volilne komisije Bled
Danja Rus, dipl. jur. l. r.
Člani
Gabrijela Vovk l. r.
Emil Brence l. r.
Valentin Silič l. r.

AAA Zlata odličnost