Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995

Kazalo

292. Navodilo o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni, stran 206.

Na podlagi prvega odstavka 22. člena zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 17/78 in Uradni list RS, št. 12/92 in 58/93) izdaja ministrica za pravosodje
N A V O D I L O
o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni
I. SPLOŠNI DOLOČBI
Okrajno sodišče, pristojno za izvršitev kazni zapora oziroma mladoletniškega zapora po 5. točki 101. člena zakona o sodiščih in 32. členu zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (v nadaljnjem besedilu: ZIKS), in občinski sodnik za prekrške, ki je pristojen za izvršitev kazni zapora po 97. členu ZIKS, pošiljata obsojence, obsojene mladoletnike in osebe, kaznovane z zaporom za prekršek, na prestajanje kazni po tem navodilu.
Po tem navodilu se pošiljajo v kazenske poboljševalne zavode tudi obdolženci, ki jim je sodišče ugodilo, da se oddajo v zavod za prestajanje kazni zapora pred pravnomočnostjo sodbe (36. člen ZIKS).
II. POŠILJANJE NA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA V KAZENSKE POBOLJŠEVALNE DOMOVE
Okrajno sodišče pošilja na prestajanje kazni zapora in mladoletniškega zapora v kazenske poboljševalne domove po naslednjem razporedu:
1. V Kazenski poboljševalni dom Dob pri Mirni:
– polnoletne obsojence z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, ki so obsojeni na kazen zapora, daljšo od enega leta in šest mesecev, ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega eno leto in šest mesecev zapora;
– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, ki so obsojeni na kazen zapora, daljšo od dveh let, ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega dve leti zapora;
2. V Kazenski poboljševalni dom Ig pri Ljubljani:
– polnoletne obsojenke z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, ki so obsojene na kazen zapora, daljšo od dveh mesecev, ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega dva meseca zapora;
– mlajše polnoletne obsojenke (do 23. leta starosti) z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji;
– mladoletnice, obsojene na kazen mladoletniškega zapora, z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji (ki jo prestajajo v posebnem oddelku za mladoletnice);
– polnoletne obsojenke z območja sodnega okrožja Ljubljana in Kranj ne glede na višino izrečene kazni zapora.
3. V Kazenski poboljševalni dom za mladoletnike Celje:
– mladoletnike, obsojene na kazen mladoletniškega zapora, iz območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji;
– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, ki so obsojeni na kazen zapora nad eno do dveh let ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega dveh let zapora;
– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z območja sodnega okrožja Celje, ki so obsojeni na kazen do dveh let zapora ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega dveh let zapora.
III. POŠILJANJE NA PRESTAJANJE KAZNI V ZAPORE
Okrajna sodišča pošiljajo na prestajanje kazni zapora obsojence, ki so obsojeni na kazen zapora do enega leta in šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega enega leta in šest mesecev zapora, in polnoletne obsojenke, ki so obsojene na kazen zapora do dveh mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega dveh mesecev zapora, ter mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti), ki so obsojeni na kazen zapora do enega leta ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega enega leta zapora, v zapore po naslednjem razporedu:
1. V Zapore Ljubljana:
– obsojence (tudi mlajše polnoletnike) z območja sodnega okrožja Ljubljana;
– obsojence z območja sodnega okrožja Kranj, Krško in Novo mesto (tudi mlajši polnoletniki), če so obsojeni na kazen zapora nad šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega šest mesecev zapora.
2. V Oddelek zaporov Novo mesto pri Zaporih Ljubljana:
– obsojence z območja sodnega okrožja Krško in Novo mesto, če so obsojeni na kazen zapora do šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šest mesecev zapora;
– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti), če so obsojeni na kazen zapora do šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šest mesecev zapora;
– obsojenke z območja sodnega okrožja Krško in Novo mesto, če so obsojene na kazen zapora do dva meseca ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega dveh mesecev zapora.
3. V Oddelek zaporov Radovljica pri Zaporih Ljubljana:
– obsojence z območja sodnega okrožja Kranj, če so obsojeni na kazen zapora do šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šest mesecev zapora;
– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti), če so obsojeni na kazen zapora do šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šest mesecev zapora.
4. V Zapore Maribor:
– obsojence z območja sodnega okrožja Maribor in Celje;
– obsojence z območja sodnega okrožja Murska Sobota, če so obsojeni na kazen zapora nad šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega šest mesecev zapora;
– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti), če so obsojeni na kazen zapora do enega leta ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega enega leta zapora;
– obsojenke z območja sodnega okrožja Maribor, Ptuj in Slovenj Gradec, če so obsojene na kazen zapora do dveh mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega dveh mesecev zapora.
5. V Oddelku zaporov Murska Sobota pri Zaporih Maribor:
– obsojence z območja sodnega okrožja Murska Sobota, če so obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šest mesecev zapora;
– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti), če so obsojeni na kazen zapora do šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šest mesecev zapora;
– obsojenke z območja sodnega okrožja Murska Sobota, če so obsojene na kazen zapora do dveh mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega dveh mesecev zapora.
6. V Zapore Celje:
– obsojenke z območja sodnega okrožja Celje, če so obsojene na kazen zapora do dveh mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega dveh mesecev zapora.
7. V Zapore Koper:
– obsojence in obsojenke z območja sodnega okrožja Koper;
– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti), če so obsojeni na kazen zapora do enega leta ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega enega leta zapora.
8. V Oddelek zaporov Nova Gorica pri Zaporih Koper:
– obsojence in obsojenke z območja sodnega okrožja Nova Gorica;
– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti), če so obsojeni na kazen zapora do enega leta ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega enega leta zapora.
IV. POŠILJANJE NA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA V ODPRTE KAZENSKE POBOLJŠEVALNE ZAVODE IN ODDELKE
Obsojence (tudi mlajše polnoletnike), obsojene zaradi storitve kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa (enaintrideseto poglavje Kazenskega zakonika Republike Slovenije; Uradni list RS, št. 63/94), in na podlagi tretjega odstavka 107. člena citiranega zakonika tiste obsojence, ki so obsojeni na kazen zapora do treh let, pošilja pristojno okrajno sodišče na prestajanje kazni zapora v odprte kazenske poboljševalne zavode in oddelke po naslednjem razporedu:
1. V Odprti kazenski poboljševalni dom Rogoza Maribor:
– obsojence z območja sodnega okrožja Maribor, Ptuj, Slovenj Gradec in Celje;
– obsojence z območja sodnega okrožja Murska Sobota, ki so bili obsojenci na kazen zapora nad šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega šest mesecev zapora.
2. V Kazenski poboljševalni dom Dob pri Mirni, Odprti oddelek Hotemež:
– obsojence z območja sodnega okrožja Krško in Novo mesto, če so obsojeni na kazen zapora nad šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega šest mesecev zapora.
3. V Kazenski poboljševalni dom Ig pri Ljubljani, Odprti oddelek:
– obsojenke z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, če so obsojene na kazen zapora nad dva meseca ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega dva meseca zapora;
– mladoletne obsojenke, obsojene na mladoletniški zapor, z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji.
4. V Kazenski poboljševalni dom za mladoletnike Celje:
– mladoletne obsojence, obsojene na mladoletniški zapor, z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji.
5. V Zapore Maribor, Odprti oddelek:
– obsojenke z območja sodnega okrožja Maribor, Ptuj in Slovenj Gradec, če so obsojene na kazen zapora do dveh mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega dveh mesecev zapora.
6. V Zapore Maribor, Oddelek zaporov Murska Sobota (odprti oddelek).
– obsojenke z območja sodnega okrožja Murska Sobota, če so obsojene na kazen zapora do dveh mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega dveh mesecev zapora.
7. V Zapore Celje, Odprti oddelek:
– obsojenke z območja sodnega okrožja Celje, če so obsojene na kazen zapora do dveh mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega dveh mesecev zapora.
8. V Zapore Ljubljana, Odprti oddelek Ig:
– obsojence z območja sodnega okrožja Ljubljana;
– obsojence z območja sodnega okrožja Kranj, če so obsojeni na kazen zapora nad eno leto ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega eno leto zapora.
9. V Zapore Ljubljana, Oddelek zaporov Novo mesto (odprti oddelek):
– obsojence z območja sodnega okrožja Krško in Novo mesto, če so bili obsojeni na kazen zapora do šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šest mesecev zapora;
– obsojenke z območja sodnega okrožja Krško in Novo mesto, če so obsojene na kazen zapora do dveh mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega dveh mesecev zapora.
10. V Zapore Ljubljana, Oddelek zaporov Radovljica (odprti oddelek):
– obsojence z območja sodnega okrožja Kranj, če so bili obsojeni na kazen zapora do enega leta ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega enega leta zapora.
11. V Zapore Koper, Odprti oddelek:
– obsojence z območja sodnega okrožja Koper;
– obsojenke z območja sodnega okrožja Koper, če so bile obsojene na kazen zapora do dveh mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega dveh mesecev zapora.
12. V Zapore Koper, Oddelek zaporov Nova Gorica (odprti oddelek):
– obsojence z območja sodnega okrožja Nova Gorica;
– obsojenke z območja sodnega okrožja Nova Gorica, če so bile obsojene na kazen zapora do dveh mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega dveh mesecev zapora.
V. POŠILJANJE NA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA V POLODPRTE ODDELKE KAZENSKIH POBOLJŠEVALNIH ZAVODOV
Pristojno okrajno sodišče lahko na podlagi tretjega odstavka 107. člena Kazenskega zakonika Republike Slovenije razporeja obsojence na prestajanje kazni zapora v polodprte oddelke kazenskih poboljševalnih zavodov po naslednjem razporedu:
1. V polodprti oddelek Slovenska vas pri Kazenskem poboljševalnem zavodu Dob pri Mirni:
– polnoletne obsojence z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, če so obsojeni na kazen zapora nad eno leto in šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega eno leto in šest mesecev zapora;
– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, če so obsojeni na kazen zapora nad dve leti ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega dve leti zapora.
2. V polodprti oddelek pri Kazenskem poboljševalnem domu Ig:
– polnoletne in mlajše polnoletne obsojence ter obsojenke, obsojene na mladoletniški zapor, z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji.
3. V polodprti oddelek pri Kazenskem poboljševalnem domu za mladoletnike Celje:
– mladoletne obsojence, obsojene na mladoletniški zapor, z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji;
– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, če so obsojeni na kazen zapoa do dveh let ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega dveh let zapora.
4. V polodprti oddelek pri Zaporih Maribor:
– polnoletne obsojence z območja sodnih okrožij Celje, Maribor, Ptuj in Slovenj Gradec, če so obsojeni na kazen zapora do enega leta in šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega enega leta in šest mesecev zapora;
– polnoletne obsojence z območja sodnega okrožja Murska Sobota, če so obsojeni na kazen zapora nad šest mesecev do enega leta in šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega šest mesecev in ni daljši kot eno leto in šest mesecev.
5. V polodprti oddelek pri Oddelku zaporov Murska Sobota:
– polnoletne obsojence z območja sodnega okrožja Murska Sobota, če so obsojeni na kazen zapora do šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šest mesecev zapora.
6. V polodprti oddelek pri Zaporih Ljubljana:
– polnoletne obsojence z območja sodnega okrožja Ljubljana, če so obsojeni na kazen zapora do enega leta in šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega enega leta in šest mesecev zapora;
– polnoletne obsojence z območja sodnih okrožij Kranj, Krško in Novo mesto, če so bili obsojeni na kazen zapora nad šest mesecev do enega leta in šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega šest mesecev in ni daljši kot eno leto in šest mesecev zapora.
7. V polodprti oddelek pri Oddelku zaporov Novo mesto:
– polnoletne obsojence z območja sodnih okrožij Krško in Novo mesto, če so obsojeni na kazen zapora do šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šest mesecev zapora.
8. V polodprti oddelek pri Oddelku zaporov Radovljica:
– polnoletne obsojence z območja sodnega okrožja Kranj, če so obsojeni na kazen zapora do šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šest mesecev zapora.
9. V polodprti oddelek pri Zaporih Koper:
– polnoletne obsojence z območja sodnega okrožja Koper, če so obsojeni na kazen zapora do enega leta in šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega enega leta in šest mesecev zapora.
10. V polodprti oddelek pri Oddelku zaporov Nova Gorica:
– polnoletne obsojence z območja sodnega okrožja Nova Gorica, če so obsojeni na kazen zapora do enega leta in šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega enega leta in šest mesecev zapora.
VI. POŠILJANJE NA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA, IZREČENE V POSTOPKU O PREKRŠKU
Pristojni občinski sodnik za prekrške pošlje osebe, kaznovane s kaznijo zapora za prekršek, ali če je odredil, da se odločba izvrši takoj, na prestajanje kazni po naslednjem razporedu:
1. V Zapore v Celju:
osebe z območja občin Celje, Vojnik, Štore, Laško, Radeče, Mozirje, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Velenje, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Žalec.
2. V Zapore v Kopru:
osebe z območja občin Ilirska Bistrica, Postojna, Pivka, Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Koper, Izola in Piran.
3. V Zapore v Ljubljani:
moške oziroma v Kazenskem poboljševalnem domu Ig pri Ljubljani ženske z območja občin Ljubljana, Dol pri Ljubljani, Medvode, Vodice, Brezovica, Ig, Škofljica, Velike Lašče, Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, Cerknica, Loška dolina, Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče, Grosuplje, Dobropolje, Ivančna Gorica, Hrastnik, Kamnik, Kočevje, Osilnica, Litija, Logatec, Ribnica. Loški potok, Trbovlje, Vrhnika, Borovnica in Zagorje ob Savi.
4. V Zapore v Mariboru:
osebe z območja občin Dravograd, Lenart, Maribor, Duplek, Rače-Fram, Starše, Ormož, Ptuj, Destrnik-Trnovska vas, Dornova, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Videm, Zavrč, Radlje ob Dravi, Muta, Podvelka-Ribnica, Vuzenica, Ravne-Prevalje, Črna na Koroškem, Mežica, Slovenj Gradec, Mislinja, Ruše, Pesnica, Kungota, Šentilj in Slovenska Bistrica.
5. V oddelku zaporov Nova Gorica pri Zaporih v Kopru:
osebe z območja občin Ajdovščina, Vipava, Idrija, Cerkno, Tolmin, Bovec, Kobarid, Nova Gorica, Brda, Kanal in Miren-Kostanjevica.
6. V oddelku zaporov Novo mesto pri Zaporih v Ljubljani:
osebe z območja občin Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Brežice, Črnomelj, Semič, Krško, Metlika, Sevnica in Trebnje.
7. V oddelku zaporov Murska Sobota pri Zaporih Maribor:
osebe z območja občin Gornja Radgona, Radenci, Sv. Jurij, Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci, Turnišče, Ljutomer, Murska Sobota, Beltinci, Cankovo-Tišina, Gornji Petrovci, Hodoš-Šalovci, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogaševci.
8. V oddelku zaporov Radovljica pri Zaporih Ljubljana:
osebe z območja občin Jesenica, Kranjska Gora, Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor, Šenčur, Radovljica, Bled, Bohinj, Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Železniki, Žiri in Tržič.
VII. POŠILJANJE NA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA, IZREČENA TUJIM DRŽAVLJANOM
Po razporedu, ki je določen s tem navodilom, pošilja pristojno okrajno sodišče na prestajanje kazni zapora tudi tuje državljane oziroma tujce, ki so brez državljanstva.
VIII. KONČNI DOLOČBI
Z dnem, ko začne veljati to navodilo, preneha veljati navodilo o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni v kazenske poboljševalne zavode (Uradni list SRS, št. 17/79).
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 792-1/95
Ljubljana, dne 3. januarja 1995.
Meta Zupančič l. r.
Ministrica za pravosodje

AAA Zlata odličnost