Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995

Kazalo

288. Odredba o homologiranju prednjih in zadnjih pozicijskih svetilk, zavornih svetilk in smernih svetilk ter drugih svetlobnih naprav koles z motorjem in motornih koles, katerih prostornina ne presega 50 cm3 (št. 50.00), stran 194.

Na podlagi 4., 40. in 80. člena zakona o standardizaciji (Uradni list SFRJ, št. 37/88 in 23/91) v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o homologiranju prednjih in zadnjih pozicijskih svetilk, zavornih svetilk in smernih svetilk ter drugih svetlobnih naprav koles z motorjem in motornih koles, katerih prostornina ne presega 50 cm3 (št. 50.00)
1 SPLOŠNO
1.1 Prednje in zadnje pozicijske svetilke, zavorne svetilke in smerne svetilke ter druge svetlobne naprave koles z motorjem in motornih koles, katerih prostornina ne presega 50 cm3, morajo biti homologirane v skladu s to odredbo.
2 PODROČJE UPORABE
2.1 Ta odredba se nanaša na prednje in zadnje pozicijske svetilke, zavorne svetilke in smerne svetilke ter svetilke za osvetljevanje zadnje registrske tablice koles z motorjem in motornih koles, katerih prostornina ne presega 50 cm3, in njim enaka vozila.
3 ZAHTEVE
3.1 Vsak vzorec mora ustrezati zahtevam te odredbe.
3.2 Vse svetilke morajo biti izdelane tako, da zadržijo s to odredbo predpisane lastnosti in zanesljivo delujejo tudi, ko so izpostavljene morebitnim tresljajem pri normalni uporabi vozila.
3.3 Svetilnost in barva svetilk mora biti v predpisanih mejah.
4 PRESKUŠANJE SVETILK
4.1 Preskušanje prednjih in zadnjih pozicijskih svetilk, zavornih svetilk in gabaritnih svetilk ter svetilk za osvetljevanje zadnje registrske tablice v smislu te odredbe lahko opravi samo pooblaščeni laboratorij v skladu z določili pravilnika ECE R 50.00. Ta pravilnik izhaja iz sporazuma o prevzemu enotnih pogojev za homologacijo in za vzajemno priznavanje homologacije opreme in delov motornih vozil, ki je bil sprejet 20. marca 1958 v Ženevi. K temu sporazumu je z nasledstvenim sklepom pristopila tudi Republika Slovenija (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/92).
4.2 Pravilnik ECE R 50.00 je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem jeziku) v informacijski službi Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje v Ljubljani.
5 HOMOLOGACIJA SVETILK
5.1 Homologacija prednjih in zadnjih pozicijskih svetilk, zavornih svetilk in gabaritnih svetilk ter svetilk za osvetljevanje zadnje registrske tablice v smislu te odredbe in s tem v zvezi izdani dokumenti morajo biti izdelani v skladu s pravilnikom ECE R 50.00. Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
6 POSTOPEK PREVERJANJA
6.1 Ustreznost vozil v skladu s to odredbo se preverja po postopku, ki ga predpisuje odredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 14/93).
7 VELJAVNOST
7.1 Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o obveznem homologiranju sprednjih pozicijskih luči, zadnjih pozicijskih luči, zavornih luči, smernih utripalk in luči za osvetlitev zadnje registrske tablice za kolesa z motorjem in motorna kolesa (Uradni list SFRJ, št.67/86).
7.2 Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 6.1-03/94-005/41
Ljubljana, dne 30. septembra 1994.
Prof. dr. Rado Bohinc l. r.
Minister za znanost
in tehnologijo

AAA Zlata odličnost