Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995

Kazalo

279. Odredba o homologiranju tabel za označevanje težkih in dolgih vozil (št. 70.00), stran 180.

Na podlagi 4., 40. in 80. člena zakona o standardizaciji (Uradni list SFRJ, št. 37/88 in 23/91) v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o homologiranju tabel za označevanje težkih in dolgih vozil (št. 70.00)
1. SPLOŠNO
1.1 Opozorilne table za označevanje težkih in dolgih vozil morajo biti homologirane v skladu s to odredbo.
2. PODROČJE UPORABE
2.1 Določila te odredbe veljajo za opozorilne table, ki so namenjene za označevanje težkih in dolgih vozil (kategorije* N2, N3, O3 in O4). Namen teh opozorilnih tabel, ki so nameščene na zadnji strani vozila, je povečanje vidnosti določenih težkih in dolgih motornih in priklopnih vozil.
3. ZAHTEVE
3.1 Splošne zahteve
3.1.1 Odsevne/fluorescentne zadnje table za označevanje morajo biti tako izvedene, da pri normalni rabi zadovoljivo opravljajo svojo funkcijo. Poleg tega ne smejo imeti nobenih konstrukcijskih in izdelavnih napak, ki bi lahko vplivale na delovanje in vzdrževanje teh tabel v brezhibnem stanju.
3.1.2 Sestavni deli odsevnih/fluorescentnih tabel ne smejo biti lahko razstavljivi.
3.1.3 Pritrdilni elementi za pritrditev opozorilnih tabel morajo omogočati trdno in zanesljivo povezavo med tablo in zadnjim delom vozila (npr. vijaki ali kovice).
3.1.4 Zunanja površina odsevnih/fluorescentnih tabel mora omogočati enostavno čiščenje. Površina zato ne sme biti hrapava, morebitne neravnine pa ne smejo preprečevati enostavnega čiščenja.
3.2 Posebne zahteve
3.2.1 Odsevne/fluorescentne opozorilne table morajo tako glede oblike in poteka posameznih pasov kot tudi kolorimetričnih, fotometričnih, fizikalnih in mehaničnih lastnosti ustrezati zahtevam, ki so navedene v dodatkih od št. 5 do 12 pravilnika ECE 70.00.
3.2.2 V odvisnosti od vrste materiala, iz katerega so izdelane opozorilne table, lahko homologacijski organ dovoli pooblaščenemu preskusnemu laboratoriju, da določene nepotrebne preskuse opusti. V takem primeru je treba v homologacijskem dokumentu v rubriki opombe navesti, kateri preskusi so bili opuščeni.
4. PRESKUŠANJE OPOZORILNIH TABEL
4.1 Preskušanje opozorilnih tabel lahko opravi samo pooblaščeni laboratorij v skladu z določili pravilnika ECE R 70.00. Ta pravilnik izhaja iz sporazuma o prevzemu enotnih pogojev za homologacijo in za vzajemno priznavanje homologacije opreme in delov motornih vozil, ki je bil sprejet 20. marca 1958 v Ženevi. K temu sporazumu je z nasledstvenim sklepom pristopila tudi Republika Slovenija (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/92).
4.2 Pravilnik ECE R 70.00 je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem jeziku) v informacijskem centru Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje v Ljubljani.
5. HOMOLOGACIJA OPOZORILNIH TABEL
5.1 Homologacija opozorilnih tabel in s tem v zvezi izdani dokumenti morajo biti izdelani v skladu s pravilnikom ECE R 70.00. Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
6. POSTOPEK PREVERJANJA
6.1 Ustreznost vozil v skladu s to odredbo se preverja na rednih tehničnih pregledih vozil.
7. VELJAVNOST
7.1 Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o obveznem homologiranju na zadnji strani vozil pritrjenih tabel za označevanje težkih in dolgih vozil (Uradni list SFRJ, št. 24/90).
7.2 Ta odredba začne veljati 1. oktobra 1995.
Št. 6.1-03/94-005/49
Ljubljana, dne 30. oktobra 1994.
Prof. dr. Rado Bohinc l. r.
Minister za znanost
in tehnologijo
* Klasifikacija vozil po pravilnikih ECE je bila objavljena v prilogi št. 1 k odredbi o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 14/93)

AAA Zlata odličnost