Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995

Kazalo

278. Odredba o homologiranju tabel za označevanje počasnih vozil (št. 69.00), stran 180.

Na podlagi 4., 40. in 80. člena zakona o standardizaciji (Uradni list SFRJ, št. 37/88 in 23/91) v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o homologiranju tabel za označevanje počasnih vozil (št. 69.00)
1. SPLOŠNO
1.1 Opozorilne table za označevanje vozil, katerih konstrukcijsko določena hitrost ni večja od 30 km/h, morajo biti homologirane v skladu s to odredbo.
2. PODROČJE UPORABE
2.1 Določila te odredbe veljajo za opozorilne table, ki so namenjene označevanju počasnih vozil, katerih konstrukcijsko določena hitrost ni večja od 30 km/h. Namen teh opozorilnih tabel, ki so nameščene na zadnji strani vozila, je lažje razpoznavanje takih motornih in priklopnih vozil.
3. ZAHTEVE
3.1 Splošne zahteve
3.1.1 Zadnje table za označevanje morajo biti tako izvedene, da pri normalni rabi zadovoljivo opravljajo svojo funkcijo. Poleg tega ne smejo imeti nobenih konstrukcijskih in izdelavnih napak, ki bi lahko vplivale na delovanje in vzdrževanje teh tabel v brezhibnem stanju.
3.1.2 Sestavni deli odsevnih/fluorescentnih tabel za označevanje počasnih vozil ne smejo biti lahko razstavljivi.
3.1.3 Pritrdilni elementi za pritrditev tabel za označevanje morajo omogočati trdno in zanesljivo povezavo med tablo in zadnjim delom vozila (npr. vijaki ali kovice).
3.1.4 Zunanja površina odsevnih/fluorescentnih tabel za označevanje mora omogočati enostavno čiščenje. Površina zato ne sme biti hrapava, morebitne neravnine pa ne smejo preprečevati enostavnega čiščenja.
3.2 Posebne zahteve
3.2.1 Odsevne/fluorescentne table za označevanje počasnih vozil morajo tako glede mer, oblike in lastnosti materiala kot tudi kolorimetričnih, fotometričnih, fizikalnih in mehaničnih lastnosti ustrezati zahtevam, ki so navedene v dodatkih od št. 5 do 12 pravilnika ECE 69.00.
3.2.2 V odvisnosti od vrste materiala, iz katerega so izdelane opozorilne table, lahko homologacijski organ dovoli pooblaščenemu preskusnemu laboratoriju, da določene nepotrebne preskuse opusti. V takem primeru je treba v homologacijskem dokumentu v rubriki Opombe navesti, kateri preskusi so bili opuščeni.
4. PRESKUŠANJE TABEL ZA OZNAČEVANJE POČASNIH VOZIL
4.1 Preskušanje tabel za označevanje počasnih vozil lahko opravi samo pooblaščeni laboratorij v skladu z določili pravilnika ECE R 69.00. Ta pravilnik izhaja iz sporazuma o prevzemu enotnih pogojev za homologacijo in za vzajemno priznavanje homologacije opreme in delov motornih vozil, ki je bil sprejet 20. marca 1958 v Ženevi. K temu sporazumu je z nasledstvenim sklepom pristopila tudi Republika Slovenija (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/92).
4.2 Pravilnik ECE R 69.00 je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem jeziku) v informacijskem centru Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje v Ljubljani.
5. HOMOLOGACIJA TABEL ZA OZNAČEVANJE POČASNIH VOZIL
5.1 Homologacija tabel za označevanje počasnih vozil in s tem v zvezi izdani dokumenti morajo biti izdelani v skladu s pravilnikom ECE R 69.00. Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
6. POSTOPEK PREVERJANJA
6.1 Ustreznost vozil v skladu s to odredbo se preverja na rednih tehničnih pregledih vozil.
7. VELJAVNOST
7.1 Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o obveznem homologiranju na zadnji strani vozil in njihovih priklopnikov pritrjenih tabel za označevanje (po konstrukciji) počasnih vozil in njihovih priklopnikov (Uradni list SFRJ, št. 24/90).
7.2 Ta odredba začne veljati 1. oktobra 1995.
Št. 6.1-03/94-005/48
Ljubljana, dne 30. oktobra 1994.
Prof. dr. Rado Bohinc l. r.
Minister za znanost
in tehnologijo

AAA Zlata odličnost