Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995

Kazalo

267. Spremembe in dopolnitve poslovnika o načinu dela Komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, stran 169.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o nerazdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 49/92) in 3. točke odloka o ustanovitvi, nalogah in sestavi Komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 6/93) je komisija na seji dne 12. 1. 1995 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L OV N I K A
o načinu dela Komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo
1. člen
V poslovniku o načinu dela Komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 71/93) se v 6. členu nadomesti tretji odstavek z novima tretjim in četrtim odstavkom, ki se glasita:
“Ovojnice s podatki zahtevanimi na obrazcu B se odprejo na seji komisije vsaki dve leti v času trajanja funkcije in po prenehanju le-te, da se opravi primerjava premoženjskega stanja za čas trajanja mandata. Vpogled se opravi brez prisotnosti funkcionarja. V primeru, da so pri primerjavi podatkov ugotovljene spremembe v premoženjskem stanju, komisija povabi obravnavanega funkcionarja na sejo, da se izjavi o predloženih podatkih.
Ovojnice s podatki zahtevanimi na obrazcu B se odprejo na seji komisije tudi v primeru iz 19. člena zakona, vendar ob prisotnosti funkcionarja, na katerega se obravnavani primer nanaša.”
2. člen
Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati z dnem, ko jih sprejme komisija z dvotretjinsko večino vseh članov in se uporabljajo od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-02/93-36
Predsednik
Ciril Pucko l. r.

AAA Zlata odličnost