Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995

Kazalo

265. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o pogojih, pod katerimi lahko pooblaščena banka odobri domači osebi devizni kredit, stran 165.

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o kreditnih poslih s tujino (Uradni list RS, št. 1/91-I) in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi in dopolnitvi sklepa o pogojih, pod katerimi lahko pooblaščena banka odobri domači osebi devizni kredit
1. V sklepu o pogojih, pod katerimi lahko pooblaščena banka odobri domači osebi devizni kredit (Uradni list RS, št. 23/91-I, 20/92 in 55/92) se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
“Pooblaščena banka lahko odobri domačim osebam, razen fizičnim osebam, devizni kredit, če v trenutku odobritve kredita presega s sklepom o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke predpisan znesek za najmanj 10 %.”
2. V 3. točki se besedilo spremeni in dopolni tako, da se glasi:
“Sredstva deviznega kredita lahko domača oseba uporabi za plačilo v tujino ali za plačilo obveznosti nastalih v skladu s tem sklepom.”
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 10. januarja 1995.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost